Spausdinti
RASEINIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Raseinių rajono savivaldybės
administracija


Biudžetinė įstaiga
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Juridinių asmenų registras
Kodas 288740810
Tel. (8 428)  79 600
Faks. (8 428)  51 604
El. paštas savivaldybe@raseiniai.lt
2019 m. vasario 20 d.

Prisijungimas

Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2012-04-18
11:00:34
(1.2)TP-216 DĖL SUTIKIMO PERIMTI ŽEMĖS SKLYPĄ PLEMBERGO KAIME RASEINIŲ RAJONE 1017036041_Del Plembergo ...
1017036041_aiškinamasis ...
2012-04-17
12:38:57
(1.2)TP-215 DĖL LEIDIMO VŠĮ RASEINIŲ PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRUI PIRKTI AUTOMOBILĮ 1017035720_PSICHIKOS CENT...
1017035720_Aiškinamasis ...
1017035720_korupcijos ver...
2012-04-17
12:16:49
(1.2)TP-214 DĖL VŠĮ RASEINIŲ PIRMINIO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2011 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 1017035705_pspc SPRENDIMA...
1017035705_Aiškinamasis ...
1017035705_ataskaitos tit...
1017035705_Kopija Finansi...
1017035705_Veiklos rez.at...
1017035705_Grynojo turto ...
1017035705_Pinigu srautu ...
1017035705_Aiškinamasis ...
1017035705_5 priedas.xls
1017035705_6 priedas.XLS
1017035705_7 priedas.xls
1017035705_8 priedas.XLS
1017035705_9 priedasi.xls
1017035705_10 priedas.XLS
1017035705_11 priedas.XLS
1017035705_12 priedas.XLS
1017035705_13 priedas.xls
1017035705_14 priedas.xls
1017035705_15 priedas.xls
1017035705_16 priedas.xls
1017035705_17 priedas.xls
1017035705_2011 metų ata...
2012-04-17
12:04:48
(1.2)TP-213 DĖL VŠĮ RASEINIŲ PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO 2011 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 1017035704_PSICHIKOS CENT...
1017035704_Aiškinamasis ...
1017035704_titulinis.doc
1017035704_Grynojo turto ...
1017035704_Finansines buk...
1017035704_Veiklos rezult...
1017035704_Pinigu srautu ...
1017035704_Aiskinamasis r...
1017035704_5 priedas.XLS
1017035704_6 priedas.xls
1017035704_7 priedas.xls
1017035704_8 priedas.xls
1017035704_9 priedas.xls
1017035704_10 priedas.xls
1017035704_11 priedas.XLS
1017035704_12 priedas.xls
1017035704_13 priedas.xls
1017035704_14 priedas.xls
1017035704_15 priedas.xls
1017035704_Ataskaita 2011...
2012-04-17
11:26:58
(1.2)TP-211 DĖL RENGINIŲ ORGANIZAVIMO RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 1017035635_TS Projektas d...
1017035635_Renginiu org. ...
1017035635_TS AIŠKINAMAS...
2012-04-17
11:26:57
(1.2)TP-212 DĖL VŠĮ RASEINIŲ RAJONO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES 2011 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 1017035644_GMP SPRENDIMAS...
1017035644_Aiškinamasis ...
1017035644_titulinis.doc
1017035644_Grynojo turto ...
1017035644_Finansin_Śs b...
1017035644_Veikos rezult....
1017035644_Pinigu srautu ...
1017035644_Aiskinamasis r...
1017035644_5 priedas.xls
1017035644_6 priedas.XLS
1017035644_7 priedas.XLS
1017035644_8 priedas.xls
1017035644_9 priedas.xls
1017035644_10 priedas.XLS
1017035644_11 priedas.XLS
1017035644_12 priedas.xls
1017035644_13 priedas.xls
1017035644_14 priedas.xls
1017035644_15 priedas.xls
1017035644_Veiklos ataska...
2012-04-17
10:55:14
(1.2)TP-210 DĖL VŠĮ RASEINIŲ LIGONINĖS 2011 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 1017035607_ligonines SPRE...
1017035607_Aiškinamasis ...
1017035607_titulinis.doc
1017035607_gr kapitalo ME...
1017035607_FBA metine 201...
1017035607_VRA metine .XL...
1017035607_PSA metine.XLS
1017035607_aišk. raštas...
1017035607_5 priedas.xls
1017035607_6 priedas.xls
1017035607_7 priedas.xls
1017035607_8 priedas.xls
1017035607_9 priedas.xls
1017035607_10 priedas.xls
1017035607_11 priedas.xls
1017035607_12 priedas.xls
1017035607_13 priedas.xls
1017035607_14 priedas.xls
1017035607_15 priedas.xls
1017035607_16 priedas.xls
1017035607_17 priedas.xls
1017035607_2011 m. veiklo...
2012-04-17
10:39:48
(1.2)TP-209 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTINIŲ IR NETURTINIŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO AKCINĖSE BENDROVĖSE IR UŽDAROSIOSE AKCINĖSE BENDROVĖSE 1017035605_TS_AB irUAB at...
1017035605_AB ir UAB aiš...
2012-04-17
10:37:56
(1.2)TP-208 DĖL 2012 METŲ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO 1017035603_Tar.sprend.pro...
1017035603_T.sprend.2012-...
1017035603_9 priedas.XLS
1017035603_T.sprend. 2012...
1017035603_3 priedas.xls
2012-04-17
08:51:58
(1.2)TP-207 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO 1017035471_Saugailiai TS ...
1017035471_Apziuros pazym...
1017035471_Aiškinamasis ...
2012-04-13
15:43:35
(1.2)TP-205 DĖL RASEINIŲ RAJONO VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIO NUSTATYMO 1017034952_Sprendimas del...
1017034952_Aiškinamasis ...
2012-04-13
15:43:35
(1.2)TP-204 DĖL SOCIALINIŲ IŠMOKŲ TEIKIMO ASMENIMS, PATYRUSIEMS SOCIALINĘ RIZIKĄ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 1017034944_Tarybos sprend...
1017034944_patyrusiems ri...
1017034944_Aiškinamasis ...
2012-04-13
15:43:33
(1.2)TP-206 DĖL VŠĮ ARIOGALOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2011 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 1017034959_Ariogalos pspc...
1017034959_Aiškinamasis ...
1017034959_veiklos ataska...
1017034959_ataskaitos tit...
1017034959_grynojo turto ...
1017034959_Kopija Finansi...
1017034959_veiklos rezult...
1017034959_pinigų sraut...
1017034959_Aiškinamasis ...
1017034959_5 PRIEDAS.xls
1017034959_6 PRIEDAS.XLS
1017034959_7 PRIEDAS.xls
1017034959_8 PRIEDAS.xls
1017034959_9 PRIEDAS.xls
1017034959_10 PRIEDAS.xls
1017034959_11 PRIEDASxls....
1017034959_12 PRIEDAS.xls
1017034959_13 PRIEDAS.xls
1017034959_14 PRIEDAS.xls
2012-04-11
14:50:32
(1.2)TP-200 DĖL 2012 M. RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ SKIRSTYMO TVARKOS APRAŠO, PANAUDOTŲ LĖŠŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO IR LĖŠŲ SKIRSTYMO KOMISIJOS SUDARYMO 1017033860_aiskinamasis r...
1017033860_Verslo paramos...
1017033860_(1.2)TP.doc
1017033860_2012_04_200 ve...
2012-04-11
13:06:38
(1.2)TP-201 DĖL ĮGALIOJIMO BALSUOTI VŠĮ RASEINIŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME 1017033750_2011 M. VEIKLO...
1017033750_aisk rastas 20...
1017033750_centro_konkurs...
1017033750_RTVIC istatai ...
1017033750_veiklos rezult...
1017033750_įgaliojimas 2...
2012-04-11
13:06:38
(1.2)TP-202 DĖL ĮGALIOJIMO BALSUOTI VŠĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME 1017033749_Tarybos sprend...
1017033749_antikorupcinis...
1017033749_Aiškinamasis ...
2012-04-11
13:06:37
(1.2)TP-203 DĖL IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS MOKINIŲ UGDYMO FINANSAVIMO 2012 METAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 1017033756_ikimok.tvarka....
1017033756_Aiškinamasis ...
2012-04-06
15:57:43
(1.2)TP-196 DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIAJAM POLICIJOS KOMISARIATUI 1017033045_del turto pana...
1017033045_aiškinamasis ...
1017033045_Antikorupc. ve...
2012-04-06
15:52:52
(1.2)TP-199 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2012 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo 1017033057_sprendimo proj...
1017033057_2012 m. social...
1017033057_Aiškinamasis ...
2012-04-06
15:52:52
(1.2)TP-198 DĖL PRITARIMO KALNUJŲ MIESTELIO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KONCEPCIJAI
© Raseinių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.