Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis
RASEINIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Raseinių rajono savivaldybės
administracija


Biudžetinė įstaiga
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Juridinių asmenų registras
Kodas 288740810
Tel. (8 428)  79 600
Faks. (8 428)  51 604
El. paštas savivaldybe@raseiniai.lt
2018 m. kovo 21 d.

Prisijungimas

Statistika
Nuo: 2003-12-01
Iš viso: 8334044
Šiandien: 974
Dabar: 122
Prenumerata

 
 
Naujienos
Įmonės vadovas žvelgia į perspektyvą

   UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ išgyvena nelengvus metus, bet tikimasi, kad įmonė atnaujins technikos parką, įrengimus, optimizuos savo veiklą ir  pagerins ekonominę bei finansinę padėtį.
   Kaip sprendžiamos problemos ir kokios bus įgyvendintos naujovės ateinančiais metais, kalbamės su šios įmonės direktoriumi Rolandu Butkumi, einančiu šias pareigas nuo 2016-ųjų gruodžio pabaigos.

 – Pradėjęs dirbti, kokį gavote palikimą ir su kokiomis didžiausiomis problemomis susidūrėte?

– Pagrindinė patiriamų nuostolių priežastis yra sąnaudų padidėjimas ir pajamų sumažėjimas. Didžiausią pajamų sumažėjimą lėmė atliekų kiekio sumažėjimas ir per pirmą pusmetį nepradėti Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos fondo remiami kelių tvarkymo darbai. Sąnaudų padidėjimą įtakojo padidėjęs darbuotojų darbo užmokestis ir socialinis draudimas bei  sumokėtos išeitinės išmokos atleidžiamiems darbuotojams.

Tačiau įdiegus tam tikras technologijas, perskirsčius pareigybes ateityje bus galima sutaupyti dalį išlaidų ir jas investuoti į technikos parko atnaujinimą bei didesnį darbuotojų darbo užmokestį.

– Nuo spalio mėnesio pradėjote žymėti buitinių ir antrinių atliekų konteinerius RFID kodais. Kuo ši naujovė bus naudinga?

 – Šiais kodais pažymėti konteineriai bus priskriti konkrečiam adresui ar fiziniam/juridiniam asmeniui. Galėsime matyti visą informaciją apie konteinerius, identifikuoti, kam pagal panaudos sutartį jie išduoti ir kas už juos yra atsakingas. Šiukšliavežės vairuotojas galės užfiksuoti priežastis, jei konteineriai nebus pakelti, bus galima prisegti nuotrauką, kurioje atsispindės dažniausiai nepakėlimo priežastis – netinkamos atliekos. Tokiu būdu, bus išvengta netikrų skundų, kuomet gyventojai laiku neišstumia konteinerio, o vėliau teigia, kad konteineris buvo nepakeltas dėl to, kad jį neva pamiršo mūsų įmonės darbuotojai.

   RFID kodas taip pat leis optimizuoti darbą, planuoti važiavimo maršrutus. Bet kuris vairuotojas galės važiuoti bet kuriuo maršrutu, kadangi užduotis bus matyti planšetėje. Vairuotojai taps mobilesni ir galės apvažiuoti skirtingus maršrutus. Bus gaunama tiksli informacija, kiek konteinerių turi būti pakelta, kiek buvo pakelta, galėsime lyginti savo darbo rezultatus viduje bei su kitomis įmonėmis. Galiu užtikrinti, kad nebus praleistas nė vienas konteineris, todėl gerės darbo kokybė. RFID kodai leis matyti atliekų srautus, numatyti ir prognozuoti, kiek, kokių ir iš kur atliekų gausime.

– 2018 m. konteineriai bus žymimi ir QR kodais. Kokia jų reikšmė?

– Programėlės dėka nuskenavus konteinerį, gyventojai iš karto galės susipažinti su esama situacija ir gauti visą informaciją. Pavyzdžiui, kiek kartų pastaruoju metu konteineris buvo pakeltas, kada paskutinį kartą ištuštintas, kokia nepakėlimo priežastis (jeigu taip atsitiks), ką galima ir ko negalima mesti į konteinerį, kada bus jis vežamas kitą kartą, kaip dažnai aptarnaujamas. Sistema taip pat leis pranešti apie sugadintą konteinerį, pateikti užklausą ir apsikeisti informacija tarp vartotojo ir aptarnaujančios įmonės kitais klausimais. Taigi gyventojai taps atliekų tvarkymo ir rūšiavimo sistemos dalyviais, o ne tik stebėtojais. Programėlės dėka galėsime informuoti ir šviesti gyventojus bei skatinti juos rūšiuoti atliekas.

– Šiuos ir kitus projektus įmonė galės įgyvendinti tik apsirūpinusi nauja technika ir įranga. Ką planuojate įsigyti artimiausiu metu?

 – Perkami du nauji atliekų rinkimo automobiliai. Nauja technika leis dirbti greičiau ir našiau, galėsime sujungti maršrutus, suskirstyti rajoną į tris pagrindinius renkamų atliekų plotus. Viename jų bus Ariogalos miesto ir Ariogalos seniūnijos seniūnijos bei Betygalos seniūnija, antrajame – Raseinių miesto ir Raseinių seniūnijos seniūnijos bei Kalnujų, Girkalnio, Pagojukų, Šiluvos seniūnijos, trečiajame – Viduklės, Nemakščių ir Paliepių seniūnijos.

   Naujosios mašinos turės automatinę konteinerių plovimo sistemą, bus galima žymiai našiau išplauti visus atliekų konteinerius. Oro temeperatūrai pakilus aukščiau iki +10 °C privaloma bent kartą per mėnesį išplauti konteinerius. Tai iki šiol darome rankiniu būdu ir tai užima daug laiko.

   Perkame ir iki šių metų pabaigos pastatysime 1500 komplektų rūšiavimo konteinerių individualiose valdose. 2018 m. planuojame įsigyti ir išdalinti gyventojams dar bent 1500 komplektų. Įgyvendinant projektą, Savivaldybė pastatys 169 komplektus bendro naudojimo specialios varpo formos komplektų, kurie pagerins parsivežamos žaliavos kokybę. Antrinės žaliavos, surenkamos tokiais  konteineriais, yra daug geresnės kokybės, ne tokios užterštos, nes specialios angos sumažina galimybes mesti netinkamas atliekas.

   Šiems konteineriams pakelti būtinas automobilis su manipuliatoriumi, taigi šiuo metu turimų savivarčių nepakaks, ypač įvertinant tai, kad dabar nutolusiose nuo Raseinių miesto rajono vietose varpo formos konteinerių nėra daug – aptarnaujame tik 38 komplektus, taigi jų padaugės daugiau kaip 4 kartus. Naujas automobilis leis pakelti ir ištuštinti konteinerius ir paimti antrines žaliavas. Jų bus surenkama žymiai daugiau, todėl rankinio rūšiavimo būdu išrūšiuoti ir paruošti atliekų fiziškai bus neįmanoma. Bus reikalinga ir galbūt statoma mechaninė rūšiavimo linija. Tariamės su viena Lenkijos įmone, įgyvendinusia rūšiavimo mechanizmų statymą visoje Europoje, deriname kokio dydžio ir pajėgumo mechanizmo reikia mūsų įmonės planuojamų atliekų srautams rūšiuoti.  

   Kita alternatyva – surenkamų antrinių žaliavų supresavimas ir transportavimas į Šiaulių, Tauragės arba Kauno rūšiavmo cechus nusiperkant rūšiavimo paslaugą. Šiuo keliu eisime, jeigu nepavyks gauti pakankamai lėšų savo rūšiavimo linijai pasistatyti. Ieškome partnerių ir galimybių gauti lėšų iš ES fondų.

   Įmonės vizija – kuo kokybiškiau, patogiau ir už mažesnę savikainą teikti atliekų surinkimo paslaugas. Turime idėjų, kaip tai padaryti. Taip pat yra svarbu visuomenės švietimas bei kontrolė. Jei pavyks laimėti projektą su partneriais iš Latvijos, kuriam esame pateikę paraišką, prie konteinerių aikštelių pastatysime informacinius stendus apie rūšiavimą ir atliekų tvarkymą.

 – Ši sritis yra pagrindinė UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ veiklos sritis, todėl apie ją ir daug kalbame. Tačiau ir kitos įmonės veiklos yra pakankamai svarbios. Kaip sekasi jose darbuotis, ką planuojate?    

Žaliųjų plotų priežiūra yra pelninga, bet didesnių pokyčių artimiausiu metu neplanuojame. 2016 m. iš žaliųjų plotų priežiūros įmonė uždirbo 7115 Eur, o šių metų pirmajame pusmetyje gavo 2413 Eur pelno. Stengiamės kiek įmanomą sumažinti savikainą ir pagerinti atliekamų darbų kokybę. Jau šiais metais planuojame įsigyti daugiafunkcinį traktoriuką, kuris pakeistų turimą BOBCAT traktorių, kuris neturi sukamųjų ratų sistemos, sukdamasis juos blokuoja ir sugadinama žolės dangą. Naujasis daugiafunkcinis traktoriukas bus nedidelis, bet manevringas, su juo bus galima pjauti žolę tose vietose, kuriuose šiuo metu pjauname rankiniu būdu (su trimeriais).

   Rankinis gatvių valymas – taip pat pelninga veikla, per 2017 m. pirmą pusmetį uždirbome 3023 Eur pelno. Raseinių rajono seniūnijos ateityje taps biudžetinėmis įstaigomis ir šiai paslaugai renks viešuosius konkursus. Juose dalyvauti be modernios technikos bus sudėtinga, todėl norėdami tapti konkurencingais įsigysimę vieną nują vakuuminę šlavimo mašiną, kuri pagerins atliekamų darbų kokybę, padidins našumą ir sumažins savikainą. Tikimės, kad tai sumažins žmogiškujų išteklių poreikį ir optimizavus darbuotojų skaičių leis įmonei sutaupyti lėšų.

  Mechanizuotam gatvių valymui planuojame įsigyti naują daugiafunkcinį traktoriuką abiems Raseinių seniūnijoms ir naudotą manevringą specialiai pritaikytą komunalinėms reikmėms traktoriuką abiems Ariogalos seniūnijoms. Esant poreikiui, ši technika bus lengvai rotuojama dėl užimamų nedidelių gabaritų. Šių mechanizmų įsigyjimas padidins mūsų įmonės konkurencingumą, kuris taps svarbiu faktorium seniūnijoms, kai seniūnijos taps biudžetinėmis įstaigomis.

   Gatvių priežiūros ir smulkaus jų remonto veiklose sunkumų kyla dėl senos technikos dažnų gedimų. Turimi autogreideriai yra mažo nąšumo ir neturi techninių savybių atlikti darbus kokybiškiau. Todėl mėginsime įsigyti du šiuolaikinius greiderius. kurie darbų sezono metu dirbs dviem pamainomi. Kitoms mūsų įmonei deleguotoms funkcijoms gerai atlikti skirsime taip pat pakankamai dėmesio, optimizavę jos veiklą ir atlikę esminius pertvarkymus įmonės viduje bei aptarnaujamose seniūnijose.

 

 

 

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui
Raseinių rajono savivaldybės meras
 
Algirdas Gricius

Gyvenimo aprašymas

Priėmimo valandos

Darbotvarkė

 
 
 
 

Nuorodos

 


 

 
 

 
 


 
 


 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 


 
 

 
 
© Raseinių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.