Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis
RASEINIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Raseinių rajono savivaldybės
administracija


Biudžetinė įstaiga
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Juridinių asmenų registras
Kodas 288740810
Tel. (8 428)  79 600
Faks. (8 428)  51 604
El. paštas savivaldybe@raseiniai.lt
2018 m. liepos 23 d.

Prisijungimas

Statistika
Nuo: 2003-12-01
Iš viso: 8604278
Šiandien: 23
Dabar: 3
Prenumerata

 
 
Administracinės paslaugos

Lietuvos paslaugų kataloge rasite atnaujinamą informaciją apie teikiamas administracines paslaugas.
 
 


ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIAUS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS
 
 1. Išorinės vaizdinės reklamos projektų derinimas ir leidimų išdavimas    (Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
 2. Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas
 3. Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas
 4. Projektų ir dokumentų paskelbimas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“
 5. Kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo aktų surašymas
 6. Adreso suteikimas, keitimas, panaikinimas    (Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
 7. Prašymo užregistruoti teritorijų planavimo dokumentą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre paslaugos teikimas
 8. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas
 9. Teritorijų planavimo dokumentų derinimas Teritorijų planavimo komisijoje
 10. Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti išdavimas 
 11. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (-ų) nustatymas/pakeitimas
 12. Sąlygų vandens gavybos gręžiniams projektuoti/įsirengti paraiškų priėmimas/išdavimas 
 13. Medžioklės plotų vienetų nustatymas ir jų ribų pakeitimas 
   
BENDRŲJŲ REIKALŲ IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS
 1. Archyvo pažymų išdavimas   (Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
 2. Likviduojamų įmonių dokumentų priėmimas ir pažymų dėl likviduoto juridinio asmens dokumentų išdavimas    (Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt) /Fondų sąrašas/
 3. Savivaldybės teisės aktų ir kitų dokumentų kopijų ir išrašų išdavimas    (Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
 4. Konsultacijų teikimas Raseinių rajono teritorijoje veikiančioms įmonėms, įstaigų, organizacijų darbuotojams ir kitiems asmenims valstybinės kalbos viešojo vartojimo klausimais 
 5. Asmenų prašymų priėmimo susipažinti su Savivaldybės veiklos dokumentais 
 6. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas    (Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
 7. Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas    (Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
 8. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas    (Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
 9. Licencijos (licencijos kopijos) verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas    (Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
 10. Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas    (Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt) 
 11. Leidimų vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimas
 12. Sutikimo užsiimti lombardo veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais išdavimas
 13. Leidimų verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas    (Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
 14. Leidimų verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas    (Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
 15. Leidimų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas    (Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
 16. Leidimų verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas    (Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
 17. Licencijų organizuoti mažąsias loterijas išdavimas
 18. Prašymų, susijusių su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas    (Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
 19. Leidimų įrengti paslaugų ir informacinius kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimas    (Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
 20. Prašymų dėl automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklų įrengimo nagrinėjimas    (Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
 21. Leidimų stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas    (Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
   

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

1. Laidojimo pašalpos skyrimas  /Prašymas/ (Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
2. Socialinės pašalpos skyrimas  /Prašymas/(Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
3. Globos (rūpybos) išmokos skyrimas  /Prašymas/(Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
4. Išmokos vaikui skyrimas  /Prašymas/ (Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
5. Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas  /Prašymas/(Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
6. Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas  /Prašymas/(Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
7. Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas  /Prašymas/
8. Išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui skyrimas  /Prašymas/
9. Būsto šildymo išlaidų kompensacijos skyrimas  /Prašymas/(Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
10. Vienkartinės kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusių šeimoms skyrimas  /Prašymas/
11. Finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimas  /Prašymas/
12. Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas  /Prašymas/ (Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
13. Nemokamo maitinimo mokiniams skyrimas  /Prašymas(Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
14. Šalpos pensijos skyrimas  /Prašymas/(Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
15. Šalpos našlaičių pensijos skyrimas  /Prašymas/(Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
16. Šalpos kompensacijos skyrimas  /Prašymas/(Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
17. Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacijos skyrimas  /Prašymas/(Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
18. Transporto išlaidų kompensacijos skyrimas  /Prašymas/(Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
19. Lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos skyrimas  /Prašymas/
20. Šalpos pensijos gavėjo ir šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimų išdavimas  /Prašymas/
21. Antrojo laipsnio valstybinių pensijų motinoms, pagimdžiusioms ir išauginusioms iki 8 metų bei gerai išauklėjusioms septynis ir daugiau vaikų, skyrimas  /Prašymas/
22. Valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940 - 1990 metais okupacijos dalyvių šeimoms skyrimas /Prašymas/
23. Valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams - kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu ir jiems laidoti skyrimas /Prašymas/
24. Neįgaliojo pažymėjimo išdavimas  /Prašymas(Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt )
25. Dienos socialinės globos teikimas  /Prašymas/
26. Ilgalaikės socialinės globos teikimas /Prašymas/
27. Trumpalaikės socialinės globos teikimas  /Prašymas/
28. Pagalbos į namus teikimas  /Prašymas/
29. Vienkartinės, nukentėjusiems nuo gaisro ar kitų ekstremalių įvykių bei laidojimo pašalpos skyrimas  /Prašymas/
30. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramos maisto produktais teikimas  /Prašymas/
31. Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliajam teikimas  /Prašymas/
32. Formos E001, E401, E411, susijusios su asmenimis, gaunančiais išmokas už vaikus užsienio šalyse pildymas  /Prašymas/
33. Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensacijos teikimas  /Prašymas/


ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UGDYMO SKYRIAUS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

1. Mokytojų, švietimo pagalbos specialistų atestacijos vykdymas ŠMM nustatyta tvarka  /Prašymas /
2. Švietimo pagalbos teikimo mokiniams, mokytojui, šeimai, mokyklai organizavimas ir koordinavimas
3. Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikams skyrimas  /Prašymas /
4. Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui atestacijos vykdymas ŠMM nustatyta tvarka
5. Mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimo organizavimas
6. Švietimo ir mokslo institucijų registro tvarkymas
7. Raseinių rajono jaunimo organizacijų ir neformalių jaunimo grupių projektų finansavimas  /Paraiška / /Sutartis / /Ataskaita / (Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
8. Kompleksinės pagalbos Raseinių rajono savivaldybės šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, organizavimas ir koordinavimas /Prašymas


TEISĖS, PERSONALO IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

 1. Gimimo registravimas
 2. Užsienio valstybėje įregistruotų gimimų apskaita
 3. Tėvystės pripažinimo, tėvystės (motinystės) nustatymo ar nuginčijimo registravimas
 4. Įvaikinimo registravimas
 5. Prašymo įregistruoti santuoką priėmimo ir santuokos registravimas
 6. Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų apskaita
 7. Užsienio valstybėje įregistruotų santuokų apskaita
 8. Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas
 9. Santuokos nutraukimo registravimas
 10. Užsienio valstybėje nutrauktų santuokų įtraukimas į apskaitą
 11. Asmens mirties registravimas
 12. Užsienio valstybėje įregistruotų mirčių apskaita
 13. Civilinės būklės akto įrašo keitimas, taisymas, pildymas, atkūrimas ir anuliavimas
 14. Civilinės būklės akto įrašo, nuorašo, kopijos išdavimas
 15. Asmens vardo ir pavardės keitimas
 16. Pirminės teisinės pagalbos teikimas
    

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

1. Pažymos apie šeimos įtraukimą į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą išdavimas /Prašymas /
2. Pažymos apie vaiko tėvų valdžios apribojimą išdavimas  /Prašymas /
3. Pažymos teismui dėl nekilnojamojo turto įkeitimo, pardavimo, dovanojimo ar paveldėjimo išdavimas  /Prašymas /
4. Tarpininkavimo dėl prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę Lietuvos Respublikos piliečiui iki 16 metų arba pasą Lietuvos Respublikos piliečiui iki 18 metų, išdavimas  /Prašymas /
5. Tarpininkavimas ir rekomendacijos dėl vaiko nukreipimo iš socialiai jam nepalankios aplinkos, darančios neigiamą įtaką, normaliai vaiko raidai į ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigą išdavimas
6. Rekomendacijos dėl mokesčio už vaiko išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje lengvatų taikymo išdavimas  /Prašymas /
7. Konsultacijos ir informacijos apie vaikų teisių apsaugą teikimas  /Prašymas /

VIETINIO ŪKIO IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

1. Rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo paslaugos teikimas /Prašymai/
2. Pažymų lengvatiniams kreditams iš bankų resursų gauti piliečiams, perkantiems ar statantiems būstą, išdavimas  /Prašymas/ 
3. Leidimų atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje išdavimas  /Paraiška/ (Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
4. Pažymų apie vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokesčio sumokėjimą išdavimas  /Prašymas/
5. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokesčio permokų, klaidingai sumokėtų įmokų grąžinimas ar užskaitymas mokėtojui  /Prašymai/ 
6. Pažymų apie valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimą išdavimas juridiniams ir fiziniams asmenims  /Prašymas/
7. Valstybinės žemės nuomos mokesčio permokų ir klaidingai sumokėtų įmokų grąžinimas  /Prašymas/ 
8. Turto pardavimo viešuose aukcionuose dalyvių konsultavimas /Prašymai/
9. Savivaldybės turto perdavimas neatlygintai naudotis pagal panaudos sutartį  /Prašymas/
10. Leidimo važiuoti Raseinių rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimas /Prašymas/ (Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)

ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS SKYRIAUS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

1. Techninių dokumentų melioruotos žemės savininkams išdavimas  /Prašymas/ (Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
2. Techninių sąlygų miško įveisimui ir statinių projektavimui melioruotoje žemėje išdavimas  /Prašymas/ (Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
3. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas  /Prašymas 1/ /Prašymas 2/ (Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
4. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų techninė priežiūra (Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
5. Ūkininko ūkio įregistravimas, išregistravimas, perregistravimas, registro duomenų patikslinimas, ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų išdavimas  /Prašymas 1/ /Sutartis/ /Prašymas 2/ (Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
6. Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus administravimas
7. Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti administravimas 
8. Išmokų už pieną administravimas  /Prašymas/
9. Prašymų registruoti žemės ūkio valdą/ atnaujinti registracijos duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre priėmimas, jų realizavimas  /Prašymas(Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
10. Išmokų už galvijus administravimas  /Prašymas/
11. Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkiui nustatymas  /Prašymas(Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
12. Kompensuojamų draudimo įmokų administravimas  /Deklaracija/
13. Kompensuojamų paskolų palūkanų už suteiktus kreditus administravimas
14. Paramos gamtos išteklių apsaugai gerinti žuvininkystės tvenkiniuose administravimas  /Paraiška ir Pažyma 1/Pažyma 2/ /Pažyma 3/
15. Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą administravimas /Išlaidų sąrašas/  /Paraiška/

SAVIVALDYBĖS GYDYTOJO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

 1. Triukšmo šaltinių valdytojų, planuojančių statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, pranešimų pateikimas


SENIŪNIJŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS
 
1. Notarinių veiksmų teikimas
2. Gyventojų prašymų dėl vietinės rinkliavos lengvatos taikymo priėmimas  /Prašymas/
3. Asmenų prašymų ir skundų priėmimas bei jų nagrinėjimas  (Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
4. Pažymų, charakteristikų ir kitų dokumentų juridiniams faktams patvirtinti išdavimas  /Prašymas/
5. Leidimo laidoti (perlaidoti) išdavimas  /Prašymas(Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
6. Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas  /Prašymas/ (Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
7. Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas /Prašymas/  (Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
8. Gyventojų įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą  /Prašymas(Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
9. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas  /Prašymas/ /Prašymas (Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
10. Gyvenamosios vietos deklaravimas, deklaravimo duomenų tvarkymas  /Prašymas/Prašymas(Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
11. Pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas  /Prašymas(Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
12. Pažymos apie mirusiojo paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas  /Prašymas/
13. Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) (bendraturčiams) apie jam nuosavybės teise priklausančioje   gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas  /Prašymas(Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
14. Leidimo kirsti, genėti, persodinti ar kitaip pašalinti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas  /Prašymas(Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
15. Socialinio būsto nuoma  /Prašymas/ /Anketa/
16. Leidimo organizuoti renginį išdavimas  /Prašymas(Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)
17. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti veisti, dresuoti ir prekiauti agresyviais šunimis išdavimas /Prašymas(Paslauga teikiama www.epaslaugos.lt)

  


VIDEO MEDŽIAGA


  
 

Savo nuomonę apie paslaugų kokybę galite pareikšti el. paštu modesta.lukoseviciene@raseiniai.lt


  

 

 


Informacija atnaujinta: 2018-06-28 09:28:21
Raseinių rajono savivaldybės meras
 
Algirdas Gricius

Gyvenimo aprašymas

Priėmimo valandos

Darbotvarkė

 
 
 
 

Nuorodos

 


 

 
 
 

 
 


 
 


 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 


 
 

 
 
© Raseinių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.