Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis
RASEINIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Raseinių rajono savivaldybės
administracija


Biudžetinė įstaiga
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Juridinių asmenų registras
Kodas 288740810
Tel. (8 428)  79 600
Faks. (8 428)  51 604
El. paštas savivaldybe@raseiniai.lt
2018 m. birželio 19 d.

Prisijungimas

Statistika
Nuo: 2003-12-01
Iš viso: 8534382
Šiandien: 2327
Dabar: 77
Prenumerata

 
 
Vaiko teisės


Asmenims, norintiems globoti vaiką

   Asmenys, pageidaujantys globoti likusį be tėvų globos vaiką, kreipiasi į Vaiko teisių apsaugos skyrių. Skyriaus darbuotojai supažindina būsimuosius globėjus su globos nustatymo Lietuvos Respublikoje tvarka.

Asmenims, pageidaujantiems globoti vaiką, reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą, kuriame nurodomas pageidaujamų globoti vaikų skaičius, lytis, amžius, globos rūšis;
 • pasą arba asmens tapatybės kortelę (kopiją);
 • šeiminę padėtį patvirtinančio dokumento (santuokos arba ištuokos liudijimo, sutuoktinio mirties liudijimo) kopiją;
 • sutuoktinio sutikimą dėl globos nustatymo;
 • kitų kartu gyvenančių vyresnių nei 16 metų šeimos narių sutikimą, kad šeimoje būtų globojamas vaikas;
 • būsimo globėjo sveikatos pažymėjimą (forma 046a);
 • pažymą iš darbovietės apie pajamas;
 • būsimo globėjo gyvenimo aprašymą;
 • pažymą apie šeimos sudėtį;
 • dokumentus apie asmens, norinčio tapti vaiko globėju, gyvenamąsias patalpas;
 • dokumentus apie asmens, norinčio tapti vaiko globėju, gaunamas pajamas;
 • dokumentus, įrodančius artimo giminaičio, norinčio tapti vaiko globėju, giminystę su vaiku, taip pat vaiko gimimo liudijimo, paso arba asmens tapatybės kortelės (jeigu turi) kopiją.

Vaiko globėjais negali būti:

 • asmenys, neturintys 21 metų, išskyrus artimuosius vaiko giminaičius;
 • asmenys, pripažinti neveiksniais ar ribotai veiksniais;
 • asmenys, kuriems buvo apribota tėvų valdžia, nuo kurių vaikas buvo atskirtas;
 • buvę įtėviai, kurie netinkamai atliko savo pareigas;
 • asmenys, teisti už tyčinius nusikaltimus;
 • vyresni nei 65 metų asmenys, norintys globoti svetimą vaiką, jaunesnį nei 10 metų;
 • asmenys, sergantys ligomis, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 386 (Žin., 2001, Nr. 64-2373).

   Pateikus visus reikalingus dokumentus, vaiko laikinoji globa nustatoma rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, nuolatinė globa nustatoma teismo sprendimu.

   Vaiko globa nustatoma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) trečiosios knygos VII dalies XVIII skyriumi, Vaiko laikinosios globos nuostatais (Žin., 2002, Nr. 35-1275).

Pastaba. Ši informacija gali keistis, pasikeitus įstatymams.


Asmenims, norintiems įvaikinti vaiką

   Raseinių rajone registruoti, gyvenamąją vietą deklaravę asmenys, pageidaujantys įvaikinti tėvų globos netekusį vaiką, turi kreiptis į Vaiko teisių apsaugos skyrių.

Asmenims, norintiems įvaikinti vaiką, reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • nustatytos formos prašymą, kuriame nurodoma pageidaujamų įvaikinti vaikų skaičius, lytis, amžius;
 • pasą arba asmens tapatybės kortelę (kopiją);
 • sveikatos būklės pažymėjimą (forma Nr. 046a);
 • santuokos liudijimą (kopiją);
 • pažymą apie pajamas;
 • pažymą apie turimą gyvenamąjį būstą;
 • pažymą apie šeimos sudėtį;
 • gyvenimo aprašymą;
 • vyresnio nei 10 metų amžiaus vaiko sutikimą būti įvaikintam;
 • sutuoktinio rašytinį sutikimą įvaikinti (kai vaiką įvaikina vienas iš sutuoktinių, kito iš sutuoktinių sutikimo įvaikinti nereikia, jeigu teismas yra priėmęs sprendimą dėl sutuoktinių gyvenimo skyriumi arba sutuoktinis paskelbtas nežinia kur esančiu ar pripažintas neveiksniu; šiais atvejais reikalinga teismo kopija).

   Šeima ar asmuo, pateikęs minėtus dokumentus, įrašomas į Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ir Įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pageidaujančiųjų įvaikinti asmenų sąrašus. Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai supažindina būsimąjį įtėvį (įtėvius) su įvaikinimo tvarka Lietuvos Respublikoje.

Įvaikinti gali:

 • pilnamečiai abiejų lyčių asmenys iki 50 metų;
 • sutuoktiniai (išimtinais atvejais leidžiama įvaikinti nesusituokusiam asmeniui ar vienam iš sutuoktinių).

Įvaikinti negali:

 • asmenys, teismo pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais;
 • asmenys, kuriems yra ar buvo apribota tėvų valdžia, buvę globėjai, jei globa panaikinta dėl jų kaltės;
 • to paties vaiko negali įvaikinti nesusituokę asmenys.

   Lietuvos Respublikoje vaikai įvaikinami teismo tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262 ).

Pastaba. Ši informacija gali keistis, pasikeitus įstatymams.

 


Informacija atnaujinta: 2013-11-13 16:30:13
Raseinių rajono savivaldybės meras
 
Algirdas Gricius

Gyvenimo aprašymas

Priėmimo valandos

Darbotvarkė

 
 
 
 

Nuorodos

 


 

 
 
 

 
 


 
 


 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 


 
 

 
 
© Raseinių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.