Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis
RASEINIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Raseinių rajono savivaldybės
administracija


Biudžetinė įstaiga
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Juridinių asmenų registras
Kodas 288740810
Tel. (8 428)  79 600
Faks. (8 428)  51 604
El. paštas savivaldybe@raseiniai.lt
2018 m. birželio 19 d.

Prisijungimas

Statistika
Nuo: 2003-12-01
Iš viso: 8534696
Šiandien: 2641
Dabar: 21
Prenumerata

 
 

Kviečiame teikti pasiūlymus dėl verslui svarbios infrastruktūros atnaujinimo »»» 

   Š. m. birželio 21 d. 10 val. rajono Savivaldybės didžiojoje salėje II a. įvyks Raseinių rajono savivaldybės 8-ojo šaukimo tarybos 53-asis posėdis. /Darbotvarkė/

   Š. m. birželio 20 d. 13.00 val. rajono Savivaldybės didžiojoje salėje vyks Ūkio ir informacinės visuomenės plėtros komiteto posėdis. /Darbotvarkė/

   Š. m. birželio 22 d. 10 val. organizuojamas Raseinių rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos posėdis. /Darbotvarkė/

 

Naujienos
 
   2018-06-19  Paliepių kaimo šventė „Kur gimėm, kur augom“ jau 9-oji

   Birželio 9-ąją Paliepių kaimas atgijo, nes jau devintą kartą vyko tradicine tapusi kaimo šventė „Kur gimėm, kur augom“. Į ją susirinko gausus būrys žmonių, kurie gyveno, augo, mokėsi ir tebegyvena mylimuose Paliepiuose! Šventė prasidėjo šventomis Mišiomis Paliepių Šv. Kryžiaus bažnyčioje, kurių metu kunigas Romualdas Ramašauskas ne tik laimino susirinkusiuosius, bet ir pasakė puikų ir prasmingą pamokslą apie tai, kad didžiausia laimė yra turėti namus, į kuriuos galima bet kada sugrįžti.

Plačiau
 
   2018-06-19  Nemakščių Švč. Trejybės bažnyčioje skambėjo dedikacija Vincui Kudirkai

   Birželio 17-ąją Raseinių r. Nemakščių Švč. Trejybės bažnyčioje skambėjo dedikacija Vincui Kudirkai „Pašauktasis“. Pasiklausyti talentingų menininkių – režisierės, aktorės Virginijos Kochanskytės ir pianistės, tarptautinių konkursų laureatės Ingos Maknavičienės – atliekamos programos susirinko bene visas Nemakščių miestelis ir ne tik... Tokį reginį akiai ir sielai nemakštiškiams padovanojo Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka, įgyvendinanti projektą „Šimtmečio tiltai“, skirtą Lietuvos valstybės šimtmečiui paminėti. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Kad renginys pavyktų – to nepakanka, todėl už organizacinį darbą nuoširdžiai dėkojame Nemakščių filialo vyresn. bibliotekininkei Aušrai Užmedzkienei ir Nemakščių Švč. Trejybės bažnyčios klebonui teol. lic. Arūnui Bladžiui ir visiems, atvykusiems į susitikimą.

Plačiau
 
   2018-06-19  Respublikinio piešinių konkurso „Architektūros perlai“ diplomantės

   Šiemet Raseinių rajono kultūros centro dailės studijos mokiniai gražiai įsiliejo į penktojo respublikinio vaikų ir moksleivių piešinių konkurso „Lietuvos architektūros perlai“ dalyvių gretas Vilniuje. Šį konkursą, skirtą Lietuvos šimtmečiui, organizavo Vilniaus menų studija „Linksmos spalvos“ ir MSCB vaikų biblioteka „Saulutė“. Rengdamiesi šiam konkursui mokiniai plačiau domėjosi Lietuvos architektūros stiliais, kūrybiškai pažvelgė į garsius šalies ir regiono architektūros objektus, sužinojo jų raidos istorijas, įvairiomis meninės raiškos priemonėmis kūrė originalias statinių interpretacijas.

Plačiau
 
   2018-06-15  Ariogalos valsčiaus nepriklausomybės kovų dalyviai bus įamžinti

   Ariogalos mieste planuojama įrengti atminimo lentas iš Ariogalos valsčiaus kilusiems ar palaidotiems Vyties Kryžiaus kavalieriams arba oficialiai pripažintiems 1919–1920 m. savanoriams. Nemažai rajonų centrų ir miestelių šią idėją jau įprasmino atminimo lentose. Prieš kelerius metus „Versmės“ leidykla paskelbė atsikuriančios Lietuvos valstybės gynėjų – savanorių – vardus ir archyvinius duomenis. Daugiau kaip 10 tūkstančių savanorių sąrašą pagal archyvo bylas parengė istorikas dr. Ričardas Čepas. Vyties Kryžiaus kavalierių įamžinime didelį darbą atliko žurnalistas Vilius Kavaliauskas, parengęs „Lietuvos karžygių“ enciklopedijas.

Plačiau
 
   2018-06-15  Paskutinis skambutis nuaidėjo Žaiginio dešimtokams

   Šiandien paskutinis skambutis nuskambėjo Žaiginio Pranciškaus Šivickio mokyklos-daugiafunkcio centro dešimtokams. Gimtąją mokyklą paliekančius vyriausiuosius susirinko išlydėti visa mokyklos bendruomenė: pedagogai, tėveliai, šeimos nariai, bičiuliai. Prisiminimais apie klasę dalijosi ir sėkmės naujuose gyvenimo etapuose linkėjo pirmoji mokytoja, klasės auklėtoja Jolanta Ačienė, mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė Rita Šilvienė.

Plačiau
 
   2018-06-15  Gedulo ir vilties dienos minėjimas Betygaloje

   Vakar Betygalos skvere prie Tautos kryžiaus minint Gedulo ir vilties dieną skambėjo prasmingi žodžiai, Betygalos kultūros namų ansamblio dainos. Į minėjimą susirinkusius žmones pasveikino Savivaldybės meras Algirdas Gricius, kuris skaudžius istorinius įvykius menančią dieną ragino įžvelgti ne vien liūdesį, bet ir viltį.

Plačiau
 
   2018-06-15  Meras aplankė dar dvi seniūnijas

   Savivaldybės meras Algirdas Gricius toliau tęsia kelionę per seniūnijas, kur visuomenei pristato 2017 m. veiklos ataskaitą. Trečiadienį drauge su vicemerė Gitana Rašimiene ir patarėja Vaida Tunaitiene jis lankėsi Nemakščių, o ketvirtadienį – Betygalos seniūnijoje. Savivaldybės vadovai supažindino gyventojus su praėjusių metų veiklomis, pasidalijo ateities perspektyvomis ir įžvalgomis, atsakė į pateiktus klausimus.

Plačiau
 
   2018-06-15  Seniūnų sueigoje – šiuo metu aktualūs klausimai

   Penktadienį Savivaldybės administracijos direktorius Liudas Kavaliauskas, specialistai, kelių įmonių vadovai ir rajono seniūnai aptarė kelis seniūnijoms aktualiausius klausimus.

Plačiau
 
   2018-06-14  Rekomenduota skirti paramą projektui „Poilsio zonos prie Sujainių tvenkinio sutvarkymas“

   Žemės ūkio ministerijos projektų atrankos komiteto nariai vakar rekomendavo skirti paramą Raseinių rajono savivaldybės projektui „Poilsio zonos prie Sujainių tvenkinio sutvarkymas“. Šis projektas bus įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklą „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“. Dabar laukiama Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkio dėl skiriamo finansavimo ir bus rengiama informacija pasirašyti paramos sutartį.

Plačiau
 
   2018-06-14  Šiandien minima Gedulo ir vilties diena

   Šiandien, birželio 14-ąją, Lietuva mini Gedulo ir vilties dieną. Prieš 77-erius metus tądien Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sibirą. Per savaitę krovininių traukinių vagonais iš Lietuvos išvežta apie 30 tūkst. žmonių. Iš viso 1941–1952 m. iš Lietuvos ištremta apie 132 000 gyventojų, apie 28 000 iš jų žuvo.

Plačiau
 
   2018-06-14  Darbo grupė posėdžiavo Šiluvoje

   Religinio turizmo Šiluvoje skatinimo darbo grupė antrajam posėdžiui susirinko birželio 13 d. Šiluvoje. Po Marijos Dienos pamaldų prie darbo grupės diskusijos prisidėjo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ. Posėdžio darbotvarkę sudarė trys klausimais: esamos situacijos patvirtinimas, tikslo, uždavinių ir priemonių aptarimas bei Švč. Mergelės Marijos (Šilinių) atlaidų organizavimas. Diskusijoje aptarti tarpinstitucinio bendradarbiavimo klausimai, organizaciniai punktai, formuluotas programos tikslas. Kitas darbo grupės posėdis planuojamas liepos 13 d. Šiluvoje.

Plačiau
 
   2018-06-14  Socialinės paramos gavėjai gaus ir higienos prekių

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas (EPLSAF) skatina socialinę sanglaudą Europos Sąjungoje, padeda siekti strategijos „Europa 2020“ tikslo – sumažinti žmonių, kuriems gresia skurdas ir (ar) socialinė atskirtis. Todėl pasitelkus partnerių organizacijas, tarp kurių yra ir Raseinių rajono savivaldybė, teikiama nefinansinė pagalba labiausiai skurstantiems asmenims.

   2017–2018 m. prašymus pateikusiems gyventojams bus dalinami 17 skirtingų rūšių maisto produktai, visi jie pasirinkti siekiant užtikrinti kokybiškesnę, subalansuotą žmonių mitybą. Maisto produktus 2018 m. gali gauti tie gyventojai, kurių vidutinės mėnesinės pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio per mėnesį (183,00 Eur). Esant objektyvioms priežastims, Savivaldybės administracijos nustatyta tvarka parama gali būti skiriama ir kitais atvejais, tačiau asmens pajamos negali būti didesnės kaip 268,40 Eur per mėnesį.

Plačiau
 
   2018-06-13  Tapk aktyviu aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ dalyviu!

   Birželio viduryje startuoja aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ aktyvusis etapas, kurio metu bus renkama nenaudojama elektros ir elektroninė įranga bei seni nešiojamieji akumuliatoriai ir baterijos. Kviečiame visus Raseinių rajono savivaldybės bendruomenių narius rūšiuoti atliekas, rinkti taškus ir keisti juos į projekto partnerių prekes ar paslaugas.

Plačiau
 
   2018-06-13  Solistė ir jos mokytoja paskatintos premijomis

   Šiandien susirinkusi Raseinių rajono gyventojų, pasiekusių aukštų rezultatų sporto ir meno srityse, skatinimo komisija, vadovaujama vicemerės Gitanos Rašimienės, apsvarstė ir vienbalsiai nusprendė skirti skatinimo premiją Skaistei Jurkšaitytei, Ariogalos gimnazijos solistei, laimėjusiai Lietuvos mokinių dainuojamosios poezijos konkurse II vietą ir pelniusiai Švietimo ir mokslo ministerijos II laipsnio diplomą. Skatinimo premija taip pat skirta ją parengusiai mokytojai Evelinai Budrienei.

Plačiau
 
   2018-06-13  Tarybos nario auklėtinės atvėrė Europos čempionato duris

   Ariogalos gimnazijos dešimtą klasę bebaigiančios seserys dvynukės, bėgikės Augustė ir Roberta Žikaitės viršijo Europos jaunių lengvosios atletikos čempionato normatyvus ir liepos 5–8 d. Vengrijoje startuos su kitų šalių pajėgiausiomis šio amžiaus varžovėmis. Be to, abi seserys tapo ir kandidatėmis į sporto meistres.

Plačiau
 
   2018-06-01  Vyks konkursas-apžiūra „Gražinkime savo aplinką“
   Kaip ir kasmet Raseinių rajono savivaldybė rengia konkursą-apžiūrą „Gražinkime savo aplinką“. Konkurso tikslas - skatinti Raseinių rajono gyventojus puoselėti savo sodybų, miestų, miestelių aplinką, ugdyti gyventojų kūrybingumą, skleisti gerus tvarkymo pavyzdžius bei puoselėti kraštovaizdžio tvarkymo tradicijas. Plačiau
 
   2018-05-22  Kaimų bendruomenių projektų finansavimo paraiškos liko nesvarstytos

   Rytoj, gegužės 23 d., vyks Savivaldybės tarybos posėdis, o šiandien buvo suplanuoti trijų Tarybos komitetų posėdžiai. Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas (pirmininkas Steponas Nacius) pritarė Raseinių rajono savivaldybės mero 2017 m. veiklos ataskaitai, apsvarstė 7 sprendimų projektus ir visiems jiems pritarė. Daugiausia diskusijų kilo dėl pavedimo Kontrolės ir audito tarnybai, kuriuo bus pavesta minėtajai tarnybai atlikti Raseinių meno mokyklos auditą, vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento medžiaga.

Plačiau
 
   2018-05-22  Priimk skaitymo iššūkį!

   Įrodyk sau ir savo draugams, kad vasarą gali perskaityti daugiau nei kelias knygas. Priimk skaitymo iššūkį ir laimėk puikių prizų! Kaip tai padaryti? Birželio 1 d. startuoja žaismingos varžytuvės, kuriose dalyvauti kviečiami ne tik didžiųjų miestų, bet ir rajonų, miestelių bei kaimų skaitytojai. „Skaitymo iššūkis“ – tai turiningas ir smagus užsiėmimas, kurio tikslas – per vasarą perskaityti 5 skirtingas knygas. Plačiau apie šį projektą:

Plačiau
 
   2018-05-03  Vyks kariuomenės pratybos

   Š. m. gegužės – birželio mėnesiais vyks Lietuvos kariuomenės pratybos, kuriose dalyvaus Lietuvos ir sąjungininkų kariai, atstovai iš įvairių Lietuvos Respublikos institucijų ir organizacijų. Mokymai vyks visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir teritoriniuose vandenyse. Mokymų metu vykdomų taktinių užduočių metu bus naudojamos mokomosios imitacijos priemonės, imitaciniai šaudmenys ir ginklai.

Plačiau
 
   2017-12-11  „Kartu vienoje šviesoje...“

   Sniegu pasipuošusį Advento laukimo rytmetį Neįgaliųjų dienos užimtumo centre susitiko diabetu sergančių žmonių bendrija ir Šiluvos gimnazijos bei Raseinių meno mokyklos Šiluvos skyriaus mokiniai. Skambėjo vokalinė muzika, ją atliko solistai Beatričė Mažeikaitė ir Lukas Baltrušaitis, mokinių choras ,,Šiloja“. Mintimis, pamąstymais apie vieną gražiausių laiką gamtoje ir žmogaus gyvenime dalijosi muzikos mokytoja Jolita Oržekauskaitė. Fortepijoninės muzikos atlikėjais tapo Rimantė Mitkevičiūtė, Lukas Baltrušaitis, Gabija Masiulytė, Kamilė Petrauskaitė, Juventa Navickaitė, Erika Laurinaitytė, Agnė Petrauskaitė.

Plačiau
 
Skelbimai
 
   2018-06-15   Rengiamas projektas ,, Vieno buto gyvenamojo namo Ataugos g. 17, Viduklės mstl., Raseinių r. sav., statybos projektas (LAIDA - A)“
 
   2018-06-11  Savivaldybės mero ataskaitos grafikas seniūnijose

    Š. m. birželio 11-28 dienomis Raseinių rajono savivaldybės meras Algirdas Gricius lankysis rajono seniūnijose ir gyventojams pristatys 2017 m. veiklos ataskaitą.

Plačiau
 
   2018-06-11  Konferencija „ŽALIOJI STRATEGIJA VERSLUI: PLANAS KAUNO REGIONUI“

   Renginio data: 2018 m. birželio 19 d.10 val. Registracija nuo 9 val.

Plačiau
 
   2018-06-06  Kviečiame nemokamai pasitikrinti dėl krūties vėžio

   Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdo Raseinių rajono savivaldybės 2018 m. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis įgyvendinamą projektą „Nedelsk. Išsitirk.“, kurio tikslas siekti, kad moterys būtų sąmoningos, daugiau dėmesio skirtų savo sveikatai, reguliariai tikrintųsi krūtis ir turėtų žinių apie ligos prevenciją, sveikos gyvensenos svarbą ir krūtis tikrintųsi pačios.

Plačiau
 
   2018-06-01  Pranešimas apie perkamas gyvenamąsias patalpas
 
   2018-05-21  Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrius informuoja

   Rajono savivaldybės gyventojams skirtų maisto produktų ir higienos prekių iš Europos Sąjungos intervencinių maisto ir higienos atsargų dalinimo grafikas 2018 m. birželio mėn.

Plačiau
 
   2018-04-09  Kelionių žaidimas ŠIMTMEČIO REGIONAS

   Švęsdami Lietuvos atkūrimo šimtmetį, pažinkime savo krašto istoriją keliaudami! Kauno regiono plėtros agentūra kviečia apsilankyti Birštono kurorte, Jonavos, Kaišiadorių, Kauno, Kėdainių, Prienų ir Raseinių rajonuose – kur keliautojų laukia 21 Šimtmečio objektas, liudijantis Lietuvos kūrimosi istoriją ir kovas už laisvę!

Plačiau
 
   2018-04-06  Projekto „Atrask ES Lietuvoje“ nuostatai

Projekto „Atrask ES Lietuvoje“ nuostatai

   Projektas „Atrask ES Lietuvoje“ vykdomas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 12.0.1-CPVA-K-204 „Komunikacija apie ES investicijas“. Projektą koordinuoja VšĮ „Problemų sprendimo centras“.

Plačiau
 
   2018-03-21  Lietuvos Respublikos vyriausybės narių gyventojų priėmimo vyriausybės priimamajame (Gedimino pr. 11, Vilnius) 2018 metų balandžio–birželio mėnesiais grafikas
 
   2018-02-28  Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros 2018 metais Raseinių rajone grafikas
 
Raseinių rajono savivaldybės meras
 
Algirdas Gricius

Gyvenimo aprašymas

Priėmimo valandos

Darbotvarkė

 
 
 
 

Nuorodos

 


 

 
 
 

 
 


 
 


 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 


 
 

 
 
© Raseinių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.