Spausdinti
RASEINIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Raseinių rajono savivaldybės
administracija


Biudžetinė įstaiga
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Juridinių asmenų registras
Kodas 288740810
Tel. (8 428)  79 600
Faks. (8 428)  51 604
El. paštas savivaldybe@raseiniai.lt
2019 m. gruodžio 11 d.

Prisijungimas

Naujienų prenumerata


 

 
  

 
 
Skelbimai
Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus

   Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno apskrities skyrius kviečia teikti projektinius pasiūlymus Kauno regiono 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonės „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ projektų sąrašui sudaryti.

Pagal priemonę remiamos veiklos:

1. pasiūlymų dėl savivaldybių reguliuojamų paslaugų teikimo ir (ar) asmenų aptarnavimo teisinio reglamentavimo tobulinimo rengimas;

2. savivaldybių viešojo valdymo institucijų veiklos organizavimo procedūrų (veiklos procesų), susijusių su paslaugų teikimu ir (ar) asmenų aptarnavimu, kūrimas, tobulinimas, diegimas (įskaitant vieno langelio principui įgyvendinti reikalingų veiksmų vykdymą, taip pat vidinių ir (ar) tarpinstitucinių procedūrų (procesų) automatizavimą); kokybės vadybos metodų / sistemų, skirtų gerinti paslaugų teikimo ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybę, diegimas;

3. piliečių chartijų, paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybės standartų rengimas, kitų paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybę gerinančių priemonių (įrankių) kūrimas, tobulinimas, pritaikymas, diegimas;

4. savivaldybių viešojo valdymo institucijų darbuotojų kompetencijų, reikalingų gerinti paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybę, stiprinimas (mokymo programų rengimas, mokymas, keitimasis gerąja patirtimi). Kompetencijų stiprinimas bus finansuojamas tiek, kiek tai reikalinga:

4.1. užtikrinti tinkamą projekto veiklų, atitinkančių Veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonės „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 1V-509 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonės „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, (toliau – Aprašas) 11.1–11.3 papunkčius, įgyvendinimą 2 (kompetencijas gali stiprinti savivaldybių viešojo valdymo institucijų darbuotojai);

4.2. užtikrinti projekto metu sukurtų produktų (priemonių, įrankių) tinkamą naudojimą / taikymą (kompetencijas gali stiprinti savivaldybių viešojo valdymo institucijų darbuotojai, susiję su kuriamo ar sukurto produkto (priemonės, įrankio) taikymu (naudojimu);

4.3. orientacijai į klientų poreikius padidinti (kompetencijas gali stiprinti viešojo administravimo įgaliojimus turinčių savivaldybių viešojo valdymo institucijų darbuotojai);

5. tyrimų, skirtų įvertinti paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybę, vykdymas.

 

   Galimi pareiškėjai yra savivaldybių administracijos ir kitos biudžetinės įstaigos, kurių savininkė – savivaldybė, taip pat viešosios įstaigos, kurių savininkė ar dalininkė – savivaldybė (kai savivaldybė visuotiniame dalininkų susirinkime turi daugiau nei 50 proc. balsų); konkretūs galimi pareiškėjai nustatomi pagal Aprašo 20 punkte nurodytus reikalavimus. Galimi partneriai yra:

1. savivaldybių administracijos ir kitos biudžetinės įstaigos, kurių savininkė – savivaldybė;

2. viešosios įstaigos, kurių savininkė ar dalininkė – savivaldybė (kai savivaldybė visuotiniame dalininkų susirinkime turi daugiau nei 50 proc. balsų);

3. nevyriausybinės organizacijos. Nevyriausybinės organizacijos kaip partnerės gali vykdyti tik Aprašo 11.1 papunktyje nurodytą veiklą atitinkančias projekto veiklas. Siekiant užtikrinti partnerių pasirinkimo skaidrumą, pareiškėjai apie galimybę nevyriausybinėms organizacijoms būti projekto partneriais turi paskelbti viešai (pvz., pareiškėjo interneto svetainėje), kartu nurodant atrankos kriterijus ir jų vertinimo aspektus, kuriuos pareiškėjas taikys pasirinkdamas partneriais konkrečias nevyriausybines organizacijas. Informacija apie nevyriausybines organizacijas, atrinktas būti projekto partnerėmis, turi būti skelbiama viešai;

4. savivaldybių įmonės.

   Kauno apskrities savivaldybių administracijų direktoriai projektinius pasiūlymus dėl regiono projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) pagal patikslintą kvietimą turi pateikti Kauno regiono plėtros tarybai:

1. Naujus projektinius pasiūlymus – iki 2019 m. spalio 31 d. (į regiono projektų sąrašą turi būti įtraukti ne vėliau kaip iki 2019 m. gruodžio 31 d. ir regiono plėtros taryba į regionų projektų sąrašą galės įtraukti tik tuos naujus regiono projektus, kurie regiono plėtros tarybos sprendimu į regiono plėtros planą įtraukti ne vėliau kaip 2019 m. rugsėjo 30 d.);

2. Projektinius pasiūlymus regiono plėtros plane suplanuotų projektų, kuriuos, atsižvelgiant į veiklas ir (ar) siekiamus rezultatus, tikslinga įgyvendinti tik po to, kai bus pasiekti tam tikri kito pagal Aprašą įgyvendinamo projekto rezultatai – iki 2020 m. kovo 1 d. (į regiono projektų sąrašą turi būti įtraukti ne vėliau kaip iki 2020 m. birželio 1 d.). Projektiniai pasiūlymai pateikti po aukščiau nurodytų terminų nebus vertinami.

   Kontaktai, kuriais galima gauti papildomą informaciją - Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno apskrities skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Zasimauskienė, tel. (8 37) 322 688, el. p. vilma.zasimauskiene@vrm.lt.

 

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui
Raseinių rajono savivaldybės meras
 
Andrius Bautronis

Gyvenimo aprašymas

Priėmimo valandos

Darbotvarkė

 
 
 
 

 

Nuorodos

 


 
 

 
 


 
 


 
 

 
 
  

 
 
 

 

 
 
 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
© Raseinių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.