Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis
RASEINIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Raseinių rajono savivaldybės
administracija


Biudžetinė įstaiga
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Juridinių asmenų registras
Kodas 288740810
Tel. (8 428)  79 600
Faks. (8 428)  51 604
El. paštas savivaldybe@raseiniai.lt
2017 m. gruodžio 12 d.

Prisijungimas

Statistika
Nuo: 2003-12-01
Iš viso: 8090247
Šiandien: 2432
Dabar: 22
Prenumerata
Skelbimai
NVŠ programų akreditavimas 2018 m.

   Kviečiame teikėjus akredituoti neformaliojo vaikų švietimo (toliau - NVŠ) programas. NVŠ programų teikėjai, kurių programų atitiktis nustatyta iki 2018-05-31 (ar ilgiau) Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriui rašo prašymą, dėl programos vykdymo pratęsimo iki 2018 m. gruodžio 18 d.

   NVŠ teikėjai, atitinkantys numatytus reikalavimus ir siekiantys gauti lėšų NVŠ programai (-oms), iki 2017 m. gruodžio 18 d. teikia dokumentus (su lydraščiu) Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamentui (V. Kudirkos g. 5, Raseiniai, 307 kab.).
    Informacija apie teigiamai įvertintas programas skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje (www.raseiniai.lt srityje Švietimas/Neformalus vaikų švietimas).

   Reikalavimai teikėjams, programoms ir kam skiriamas finansavimas - skaitykite Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą.
    Dėl paraiškų pildymo ir kitais organizaciniais klausimais konsultuoja Švietimo ir socialinių reikalų departamento vyriausioji specialistė Gintarė Greičiūtė el. p. gintare.greiciute@raseiniai.lt, tel. 8 (428) 41 551.
    Dėl registracijos ŠMIR ir KTPRR konsultuoja Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Jonas Tamošaitis el. p. jonas.tamosaitis@raseiniai.lt, tel. 8 (428) 79 592.

 

NVŠ teikėjų programų akreditavimo grafikas TEIKĖJAMS

 

Veiklos

Terminas

Kam teikia

Pastabos

NVŠ teikėjo registracija Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR) – nauji programų teikėjai

iki gruodžio 14 d.

NVŠ teikėjai turi turėti organizacijos įstatus (nuostatus), registravimo pažymėjimą, užpildytą duomenų registravimo kortelę.

Laisvieji mokytojai -  užpildytą Laisvojo mokytojo duomenų registravimo kortelę, verslo liudijimo/individualios veiklos pažymėjimą

Konsultuoja:

- Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyr. specialistas Jonas Tamošaitis el. p. jonas.tamosaitis@raseiniai.lt,  tel.8 (428) 79 592.

- ŠMIR atstovai:

Seviras Maželis, tel. 8 5 2356148, el. p. seviras.mazelis@itc.smm.lt ;

Alina Čeremisova,   tel. 8 5 2356109, el. p. alina.ceremisova@itc.smm.lt;

Violeta Janulionienė,  tel. 8 5 2356109, el. p. violeta.janulioniene@itc.smm.lt

 

Programas patys NVŠ teikėjai registruoja Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR).

Programos, kurios jau buvo registruotos KTPRR, tik redaguojamos

iki gruodžio 17 d.

 

 

KTPRR registras

https://www.ktprr.smm.lt/aikos2-ktprr/

Konsultuoja Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyr. specialistas Jonas Tamošaitis el. p. jonas.tamosaitis@raseiniai.lt, tel.8 (428) 79 592.

 

Pateikti NVŠ programos atitikties reikalavimams paraišką (naujas ar redaguotas) su lydraščiu (1 priedas)

 

iki gruodžio 18 d.

Teikti Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamentui (V. Kudirkos g. 5, Raseiniai, 307 kab.)

Konsultuoja Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento vyriausioji specialistė Gintarė Greičiūtė el. p. gintare.greiciute@raseiniai.lt, tel. 8 (428) 41 551.

Patvirtintus teikėjo dokumentus, kad programą įgyvendins asmuo galintis dirbti NVŠ mokytoju.

Laisvieji mokytojai pateikia verslo liudijimo/individualios veiklos pažymėjimo kopiją

 

NVŠ programų vertinimas

gruodžio 20 d.

 

Vertina Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija

Pateikti patvirtintą užsiėmimų grafiką

iki gruodžio30 d.

Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamentui (307 kab., V. Kudirkos g. 5, Raseiniai)

Atsiųsti užsiėmimų grafiką Excel programa el .paštu gintare.greiciute@raseiniai.lt

pateikti originalą ar skanuotą variantą (su teikėjo parašu) el. paštu gintare.greiciute@raseiniai.lt

 

 

NVŠ teikėjui suteikimas Mokinių registro (MR) duomenų tvarkytojo teisių – nauji programų teikėjai

iki sausio 4 d.

NVŠ teikėjas siunčia MR naudotojo prašymą ir pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (pasirašytus el. p.  jonas.tamosaitis@raseiniai.lt

Po Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl programos atitikties.

Konsultuoja Švietimo informacinių technologijų specialistai (http://www.itc.smm.lt/struktura-ir-kontaktai/darbuotojai/

 

NVŠ teikėjas pasirašo sutartis su tėvais (globėjais, rūpintojais) dėl vaiko dalyvavimo NVŠ programoje

iki sausio 12 d.

Savarankiškai

Sutarties pavyzdys ir priedas prie sutarties http://www.lmnsc.lt/lt/neformaliojo_vaiku_svietimo_paslaugu_pletra

 

NVŠ teikėjas į MR suveda duomenis apie vaikus, dalyvaujančius NVŠ programoje

NVŠ teikėjas pateikia sutarčių su mokinių tėvais patvirtintas kopijas ir MR patvirtintą  išrašą

iki sausio 9 d

Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamentui

Sutarčių kopijos ir Mokinių registro išrašas pateikiami su lydraščiu. Lydraštyje nurodyti ir svarbiausius rekvizitus (įskaitant ir banko sąskaitą, adresą)

NVŠ komisijos posėdis

iki  sausio 18 d.

 

Savivaldybė atlieka Mokinių registro duomenų patikrą ir komisijos posėdis dėl NVŠ programų finansavimo ir mokinių sąrašų patvirtinimo

Sutarčių pasirašymas

nuo sausio 23 d.

 

Pasirašomos sutartys tarp Savivaldybės ir NVŠ programų teikėjų

Gaunamos lėšos NVŠ programai vykdyti

Gaunamos lėšos pasibaigus mėn.

Mokinių registro duomenys formuojami kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną. Lėšos programos teikėjui pervedamos kito mėnesio pirmoje pusėje

 

Ketvirčiui pasibaigus teikiama biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita su patvirtinančiais išlaidas dokumentais

iki balandžio 3 d.,  liepos 3 d., spalio 3 d., sausio 3 d.

Savarankiškai

Ataskaita teikiama su lydraščiu Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamentui

Atsiskaito pagal Apraše numatytą tvarką

Pagal Apraše numatytus terminus

Ataskaitas teikia Savivaldybei ir Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (toliau – ŠVIS), pasirašytą kopiją atsiųsti gintare.greiciute@raseiniai.lt

 

 

 

 

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui
 
 
© Raseinių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.