Spausdinti
RASEINIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ

Raseinių rajono savivaldybės
administracija


Biudžetinė įstaiga
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Juridinių asmenų registras
Kodas 288740810
Tel. (8 428)  79 600
El. paštas savivaldybe@raseiniai.lt

2020 m. rugsėjo 22 d.

Prisijungimas

Naujienų prenumerata

 

 
  

 
 
Naujienos
Įgyvendinta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Užterštos teritorijos Raseinių r. sav. Ariogalos sen. Kilupių k. sutvarkymas“ sutartis

   2019 m. rugsėjo 25 d. tarp Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir Raseinių rajono savivaldybės administracijos buvo pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.6.1-APVA-V-020-01-0037„Užterštos teritorijos Raseinių r. sav. Ariogalos sen. Kilupių k. sutvarkymas“ sutartis. Projektui finansavimas buvo skiriamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-V-020 įgyvendinamą priemonę „Užterštų teritorijų tvarkymas“ Sanglaudos fondo lėšomis. Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 64.357,62 Eur, iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 61.139,74 Eur, o likusias lėšas (3.217,88 Eur), reikalingas projekto įgyvendinimui, skyrė Raseinių rajono savivaldybės administracija.

   Sutarties įgyvendinimo eigoje buvo sutvarkyta užteršta seno pesticidų sandėlio (toliau – sandėlis) teritorija Kilupių kaime. Sandėlis buvo sugriautas (likę keli sienų ir stogo konstrukcijos fragmentai), sandėlio teritorijos kampe buvo supilta 1m3 baltų granulių (galimai trąšų). Užterštos teritorijos plotas – 0,027 ha. Pagal jautrumą taršai pesticidų sandėlio teritorija buvo priskiriama taršai jautrioms teritorijoms (II kategorija). 2011 metais, atlikus detalųjį ekogeologinį tyrimą, buvo nustatyta, kad sandėlio teritorijos užterštumas galėjo kelti neigiamą poveikį žmogaus sveikatai, užterštame plote buvo bloginama grunto ir požeminio vandens kokybė, teršalai galėjo plisti ir užteršti vis didesnį gruntinio vandens kiekį bei patekti į giliau slūgsantį požeminį vandenį, užterštas gruntinis vanduo galėjo išsikrauti į paviršinius vandens telkinius bei pakliūti į geriamojo vandens kaptažo įrenginius. Įgyvendinus projektą buvo išvengta pavojaus aplinkai, žmonių sveikatai ir sumažintas pavojingų cheminių medžiagų grunte ir požeminiame vandenyje lygis išvalant užterštą teritoriją Raseinių rajone.

   Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2020 m. liepos 31 d. Sutvarkius ir išvalius teritoriją buvo neutralizuotas taršos židinys, iki ribinių verčių užterštumo sumažinta gruntinio vandens tarša. Atsižvelgiant į tai sumažėjo neigiamas teritorijos poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai. Esant poreikiui atsirado galimybė suformuoti naują žemės sklypą ir teritoriją panaudoti ekonominei veiklai.

 

 

 

 

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui
 
 
© Raseinių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.