Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis
RASEINIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Raseinių rajono savivaldybės
administracija


Biudžetinė įstaiga
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Juridinių asmenų registras
Kodas 288740810
Tel. (8 428)  79 600
Faks. (8 428)  51 604
El. paštas savivaldybe@raseiniai.lt
2017 m. spalio 24 d.

Prisijungimas

Statistika
Nuo: 2003-12-01
Iš viso: 7948824
Šiandien: 488
Dabar: 45
Prenumerata
Naujienos
Želdiniai džiugina, kai laikomasi taisyklių

   Pavasarį žmonės tvarko savo gyvenamąją aplinką, sodina želdinius, vaismedžius ir vaiskrūmius, įrenginėja gėlynus, žalias vejas. Tačiau prieš padedant darbymetį privačioje valdoje ar valstybei priklausančioje žemėje, patartina susipažinti su želdinių sodinimą ir jų priežiūrą reglamentuojančiais teisės aktais ir kitais poįstatyminių aktų dokumentų reikalavimais, kad ateityje būtų išvengta nesutarimų su kaimynais ir nekiltų kitų problemų.

   „Pastaruoju metu rajono Savivaldybės administracija gauna skundų, kad kaimyniniuose žemės sklypuose pasodinti medžiai neišlaiko teisės aktuose sodinukams keliamų sodinimo atstumų. Pavyzdžiui, pasodinta, bet neprižiūrima gyvatvorė užauga iki tam tikro aukščio, vėliau deformuojasi ir tampa nebe gyvatvore. Sumedėję, neprižiūrimi želdiniai kaimynams užstoja šviesą, trukdo savo išsikerojusiomis šakomis, todėl žmonės dažnai susipyksta ir kreipiasi į mus, kad išspręstume šią problemą“, – teigė Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyresnioji specialistė ekologijai Vilma Kundrotienė.

   Nuo 2016 m. teisės aktai reglamentuoja gyventojams didesnius reikalavimus, kad būtų išlaikyti atstumai tarp želdinių ir nekenktų kaimynų interesams. Pagrindinis reikalavimas, kuris galioja tiek valstybės žemėje, tiek privačioje valdoje ir kuriuo vadovaujasi visos institucijos, nagrinėjančios piliečių skundus yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. D1–565 patvirtintos Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės. Jos numato:

 • nuo pastatų sienų su langais, išskyrus teritorijas tarp pastatų ir gatvių ar kelių, medžiai gali būti sodinami ne arčiau kaip 10 m, aukštesni kaip 2 m – 2,5 m atstumu, kiti krūmai – 1,5 m atstumu, o nuo kitų pastatų sienų atitinkamai: medžiai – 5 m, krūmai – 1,5 m atstumu;
 • nuo apšvietimo tinklo ar inžinerinių statinių atramų medžiai sodinami 4 m atstumu;
 • nuo atraminių sienelių papėdės išorinės pusės medžiai sodinami ne arčiau kaip 3 m, krūmai – 1 m atstumu;
 • nuo požeminių inžinerinių tinklų ir objektų, sodinami kaip reglamentuota Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, patvirtintose Lietuvos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (toliau – Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos) arba aplinkos ministro įsakymais patvirtintuose statybos techniniuose reglamentuose, kuriuose yra nurodomi medžių ir krūmų sodinimo atstumai;
 • be kaimyninio sklypo savininko, valdytojo ar įgalioto asmens sutikimo raštu medžiai iki 3 m aukščio ir krūmai, užaugantys iki 3 m, – ne arčiau kaip 2 m, kiti medžiai – ne arčiau kaip 3 m, šiaurinėje sklypo dalyje – ne arčiau kaip 5 m, kiti krūmai – ne arčiau kaip 1 m atstumu nuo kaimyninio sklypo ribos ir tokiu atstumu vienas nuo kito, kad tarp užaugusių medžių lajų ar krūmų išorinių stiebų, būtų ne mažiau kaip 1 m atstumas. Gyvatvorė – ne arčiau kaip 1 m atstumu nuo kaimyninio sklypo ribos ir formuojama ne aukštesnė kaip 1,3 m, išskyrus šiaurinę sklypo dalį, kur gyvatvorė gali būti iki 1,8 m aukščio;

   Sodinant gatvės želdinius vietoje anksčiau augusiųjų, nebūtina laikytis atstumų, nurodytų 5.1–5.6 papunkčiuose, jei tai nekelia pavojaus žmonėms, eismo saugumui ir statiniams ar sodinama pritaikius technologijas, apsaugančias statinius nuo augalo šaknų.

Medžius ir krūmus draudžiama veisti:

 • vietose, kuriose Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose įrašytas draudimas sodinti medžius ar krūmus;
 • melioracijos griovių ir vandens telkinių dugnuose, melioracijos griovių ir pylimų šlaituose;
 • kapavietėse ir kapinėse nesuderinus su savivaldybe ar seniūnija, išskyrus krūmus iki 1 m aukščio;
 • valstybinėje žemėje miestuose ir miesteliuose, nesuderinus su savivaldybe arba tos žemės valdytoju, naudotoju ar neturint įgaliojimų tame sklype tvarkyti želdinius.

Sodininkų bendrijų įstatymas nustato vaismedžių ir vaiskrūmių sodinimo tvarką mėgėjiško sodo teritorijoje:

 • aukštaūgiai medžiai, aukštesni kaip 3 m, sodinami ne mažesniu kaip 3 m atstumu nuo sodo sklypo ribos, šiaurinėje sodo sklypo dalyje arčiau kaip 5 m nuo kaimyninio sodo sklypo ribos tokius medžius sodinti galima tik gavus rašytinį kaimyninio sodo sklypo savininko sutikimą;
 • žemaūgiai medžiai, užaugantys iki 3 m aukščio, sodinami ne mažesniu kaip 2 m atstumu nuo sodo sklypo ribos;
 • krūmai sodinami ne mažesniu kaip 1 m atstumu nuo sodo sklypo ribos.

   Gretimų sklypų savininkų santykius, susijusius su želdiniais, aptaria ir civilinis kodeksas . 4.42 str. „Teisė į kaimyninio sklypo medžių, krūmų ir kitų augalų dalis bei jų vaisius“:

 • žemės sklypo savininkas turi teisę nupjauti ir pasilikti sau kaimyniniame žemės sklype augančių medžių, krūmų, kitų augalų šaknis ir šakas, esančias jo žemės sklype, prieš tai įspėjęs kaimyninio žemės sklypo savininką ir nustatęs terminą jas pašalinti, bet per nustatytą terminą nesulaukęs jų pašalinimo;
 • tokia teisė nesuteikiama žemės sklypo savininkui, jeigu kaimyniniame sklype augančių medžių, krūmų, kitų augalų šaknys ir šakos, esančios jo žemės sklype, netrukdo naudoti žemės sklypą;
 • visais atvejais žemės sklypo savininkas įgyja nuosavybės teisę į vaisius, gautus nuo kaimyniniame žemės sklype augančių medžių, krūmų šakų, esančių jo žemės sklype, ir į vaisius, gautus nuo kaimyniniame žemės sklype augančių kitų augalų stiebų, šakų ir šaknų, esančių jo žemės sklype.

   Pasak Raseinių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyresniosios specialistės ekologijai Vilmos Kundrotienės, Tarybos 2012 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr. (1.1)TS-229 „Raseinių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės“ reglamentuoja mūsų krašto teritorijoje ne miškų ūkio paskirties žemėje augančių želdynų ir želdinių apsaugą, tvarkymą, priežiūrą ir pertvarkymą. Šių taisyklių turi laikytis žemės savininkai, valdytojai, fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie įstatymų nustatyta tvarka priskirtose ir bendrojo naudojimo teritorijoje tvarko, prižiūri, atlieka statybos ar remonto darbus. Už želdynų ir želdinių išsaugojimą, tinkamą jų priežiūrą ir tvarkymą atsako visi želdynų ir želdinių savininkai, valdytojai įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyresnioji specialistė V.Kundrotienė: gyventojai privalo laikytis želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių.

 

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui
Raseinių rajono savivaldybės meras
 
Algirdas Gricius

Gyvenimo aprašymas

Priėmimo valandos

Darbotvarkė

 
 
 
 

Nuorodos

 


 

 
 

 
 


 
 


 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 

 


 
 

 
 
© Raseinių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.