Spausdinti
RASEINIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Raseinių rajono savivaldybės
administracija


Biudžetinė įstaiga
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Juridinių asmenų registras
Kodas 288740810
Tel. (8 428)  79 600
Faks. (8 428)  51 604
El. paštas savivaldybe@raseiniai.lt
2019 m. birželio 18 d.

Prisijungimas

Naujienų prenumerata


 
 

Seniūnų ir seniūnaičių dėmesiui,

   Prašome teikti seniūnaičių kandidatūras į laisvą komisijos nario vietą Antikorupcijos komisijoje. Seniūno pasirašytą delegavimo raštą su išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolo kopija pateikti iki birželio 19 d. 10 val. Tarybos ir mero sekretoriatui.


   Raseinių rajono 8-ojo šaukimo savivaldybės tarybos 6-asis posėdis įvyks birželio 20 d. 10 val. /Darbotvarkė/

Komitetų posėdžiai:

   Raseinių rajono savivaldybės tarybos Biudžeto ir socialinio ekonominio vystymo komitetas įvyks 2019 m. birželio 18 d. 15.00 val. /Darbotvarkė/
   Raseinių rajono savivaldybės tarybos Ūkio ir informacinės visuomenės plėtros komiteto posėdis įvyks 2019 m. birželio 18 d. 13 val. /Darbotvarkė/
   Raseinių rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų, ekologijos ir teritorijų planavimo komitetas įvyks 2019 m. birželio 19 d. 13 val. /Darbotvarkė/

 

Naujienos
 
   2019-06-17  Konkursą laimėjo BĮ Raseinių socialinių paslaugų centras

Socialinės paramos skyrius informuoja, kad projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai“ Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo konkursą laimėjo BĮ Raseinių socialinių paslaugų centras.

Plačiau
 
   2019-06-17  Didiesiems atlaidams rengiamasi iš anksto

   Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai (Šilinės) šiemet Šiluvoje vyks rugsėjo 7–15 dienomis, bet šioms iškilmėms jau pradedama rengtis.

Plačiau
 
   2019-06-14  Gedulo ir vilties diena Raseiniuose

   Teigiama, kad sovietų įvykdytų represijų metais Lietuvoje nukentėjo per 300 000 žmonių, kurie buvo pasiųsti į kalėjimus ar tremties vietas, išsibarsčiusias po visą Sovietų Sąjungą. Jeigu būtų norima įgarsinti kiekvieną ištremtų ar įkalintų tautiečių vardą, pavardę ar likimą, tai užtruktų 15 parų.

Plačiau
 
   2019-06-14  Vyks konkursas-apžiūra „Gražinkime savo aplinką“

   Raseinių rajono savivaldybė ir šiemet rengia konkursą-apžiūrą „Gražinkime savo aplinką“. Konkurso tikslas – skatinti gyventojus puoselėti savo sodybų, miestų, miestelių aplinką, ugdyti gyventojų kūrybingumą, skleisti gerus tvarkymo pavyzdžius bei puoselėti kraštovaizdžio tvarkymo tradicijas.

Plačiau
 
   2019-06-14  Padėkota darbštuoliams pedagogams

   Ketvirtadienio popietę Šaltinio progimnazijoje buvo pagerbti rajono mokyklų mokytojai, parengę savo gabiausius mokinius šiais mokslo metais dalyvauti 25 dalykų olimpiadose (dalyvavo apie 500 mokinių) ir maždaug 65 konkursuose (dalyvavo apie 4000 mokinių). Ne vienas jų ugdytinių tapo šių olimpiadų ir konkursų nugalėtojais bei prizininkais.

Plačiau
 
   2019-06-14   NVO ketina teikti dalį viešųjų paslaugų

   Savivaldybėje Nevyriausybinių organizacijų (NVO) informacijos ir paramos centro direktorius Martinas Žaltauskas ir valdybos pirmininkas Ričardas Diržys pasidalijo informacija apie Lietuvos savivaldybių patirtį perduodant dalį savivaldybėse teikiamų viešųjų paslaugų nevyriausybinėms organizacijoms (NVO).

Plačiau
 
   2019-06-13  Šiluvoje – tarptautinė religinio turizmo konferencija

   Šiluva, kurioje 1608 m. įvyko švenčiausios Mergelės Marijos apsireiškimas – vienintelis Bažnyčios oficialiai pripažįstamas ir tuo unikalus ne tik Lietuvoje, bet ir Rytų Europoje – turi ambicingų planų tapti visos Lietuvos religinius objektus vienijančiu turizmo, dvasiniu ir meno centru.

Plačiau
 
   2019-06-12  Išrinkta Gervinės seniūnaitijos seniūnaitė

   Birželio 11 d. Paliepių seniūnijos Gervinės seniūnaitijos seniūnaite gyventojų susirinkime atviru balsavimu išrinkta Rasa Petraitienė.

Plačiau
 
   2019-06-12  Sveikinimai dar vienai ilgaamžei

   Raseiniškę Eugeniją Misevičienė aplankė jau 90-asis jubiliejus, nors iš šalies žvelgiant neatrodo, kad jai yra tiek metų.

Plačiau
 
   2019-06-10  Apie pensijų kaupimo pertvarką

   Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – SADM) primena, kad nuo šių metų įsigaliojo pensijų kaupimo pertvarka. Tai reiškia, kad jau kaupiantys dirbantys asmenys nuo šių metų sausio pradėjo kaupti naujomis sąlygomis, o iki 2019-ųjų nekaupusiems gyventojams, kuriems dar nėra suėję 40 metų, buvo pasiūlyta pradėti kaupti pensijų fonduose nuo šių metų liepos mėnesio.

Plačiau
 
   2019-05-22  Savivaldybė tęsi įsipareigojimą

   Raseinių rajono savivaldybė – pagrindinė VšĮ Raseinių hipodromas dalininkė – siekdama galutinai išspręsti šios viešosios įstaigos skolos klausimą UAB „Raseinių statyba“ už jos atliktus darbus, pasirašė trišalę taikos sutartį. Šis sprendimas buvo priimtas šio mėnesio 14 d. Tarybos posėdyje.

Plačiau
 
   2019-05-14  Pavasaris – pats laikas gerinti pastatų būklę, siekiant sumažinti išlaidas šildymui kito šildymo sezono metu

   Pasibaigus šildymo sezonui, prasideda tinkamiausias laikas imtis pastatų būklės gerinimo darbų, siekiant sutaupyti šilumos ir, tuo pačiu, pinigų kito šildymo sezono metu. Nes tik dėl pastatų būklės skiriasi vartotojų mokėjimai už šilumą tą patį mėnesį. Šilumos suvartojimo analizė skirtingos būklės daugiabučiuose parodo, kad mokėjimai už šildymui suvartotą šilumą šiuose pastatuose tą patį mėnesį skiriasi kartais.

Plačiau
 
Skelbimai
 
   2019-06-17  Kviečiame registruotis psichologo konsultacijoms
 
   2019-06-12  Raseinių r. Šiluvos k.v. melioracijos projekto nr. 14 (1986 m.), Girkalnio k.v. melioracijos projekto nr. p2 (1964 m.) melioracijos statinių 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių rekonstravimas projektinių pasiūlymų viešinimas

   Projekto pavadinimas: Raseinių r. Šiluvos k.v. melioracijos projekto Nr. 14 (1986 m.), Girkalnio k.v. melioracijos projekto Nr. P2 (1964 m.) melioracijos statinių 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių rekonstrukcija.

Plačiau
 
   2019-06-12  Dėl atsinaujinančių išteklių naudojimo poreikio

   Aplinkos projektų valdymo agentūra informuoja, kad skelbiamas kvietimas teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.1. punktas)  „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“.

Plačiau
 
   2019-06-12  Informacija apie numatomą priimti Tarybos spendimo projektą

   Raseinių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius parengė ir teiks Savivaldybės tarybai tvirtinti sprendimo projektą „Dėl inžinerinės infrastruktūros vystymo plano vėjo elektrinių statybai rengimo ir planavimo tikslų“.

Plačiau
 
    

 

   Uždaroji akcinė bendrovė ,,Raseinių vandenys“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 172380181, buveinė – Žemaičių g. 8, Raseiniai.

Plačiau
 
   2019-06-06  Informacija apie numatomą priimti Tarybos spendimo projektą

  Raseinių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius parengė ir teiks Savivaldybės tarybai tvirtinti sprendimo projektą „Dėl inžinerinės infrastruktūros vystymo plano vėjo elektrinių statybai rengimo ir planavimo tikslų“.

Plačiau
 
   2019-06-06  Raseinių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius informuoja

   Rajono savivaldybės gyventojams skirtų maisto produktų iš Europos Sąjungos intervencinių maisto atsargų dalinimo grafikas 2019 m. birželio – liepos mėn.

Plačiau
 
    

   Raseinių rajono savivaldybės administracija (toliau – administracija) kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – priemonė).

Plačiau
 
   2019-05-28  Pranešimas apie perkamas gyvenamąsias patalpas
 
   2019-05-13  Kvietimas teikti paraiškas

   Iki 2019 m. liepos 9 d. 12.00 val., vidurdienio, (Lietuvos ir Latvijos laiku) vyksta Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 3-iasis kvietimas teikti paraiškas. Projektų paraiškos turi būti parengtos anglų kalba ir pateiktos per programos elektroninę valdymo sistemą eMS (ems.latlit.eu).

Plačiau
 
   2019-03-27  Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame (Gedimino pr. 11, Vilnius) 2019 metų balandžio–birželio mėnesiais grafikas
 
   2019-03-04  Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros 2019 metais Raseinių rajone grafikas
 
   2019-02-25  Informacija apie planuojamą teikti paramą individualių namų savininkams

   Įgyvendinant vieną iš svarbiausių Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos tikslų – užtikrinti subalansuotą ir tvarią atsinaujinančių išteklių plėtrą bei didinti energijos vartojimo efektyvumą, 2019 m. gegužės mėnesį Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra planuoja skelbti kvietimus fiziniams asmenims gauti paramą neefektyvių biomasę naudojančių šildymo katilų keitimui į efektyvius biokuro katilus arba šilumos siurblius ir mažos iki 10 kW galios saulės elektrinių įrengimui.

Plačiau
 
Raseinių rajono savivaldybės meras
 
Andrius Bautronis

Gyvenimo aprašymas

Priėmimo valandos

Darbotvarkė

 
 
 
 

 

Nuorodos

 


 
 

 
 


 
 


 
 

 
 
  

 
 
 
 
 


 
 

 

 

 
 
© Raseinių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.