Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis
RASEINIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Raseinių rajono savivaldybės
administracija


Biudžetinė įstaiga
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Juridinių asmenų registras
Kodas 288740810
Tel. (8 428)  79 600
Faks. (8 428)  51 604
El. paštas savivaldybe@raseiniai.lt
2018 m. spalio 18 d.

Prisijungimas

Prenumerata

 
 
Neformalusis vaikų švietimas


Kviečiami mokiniai pasirinkti NVŠ programą »»» 
 
Mokiniai kviečiami pasirinkti NVŠ programas »»»
 

NVŠ programų akreditavimas 2018 m. »»»

Mokiniai kviečiami pasirinkti NVŠ programas spalio-gruodžio mėn. »»»

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programos bus finansuojamos spalio-gruodžio mėn.  »»»


Mokymai NVŠ mokytojams

   Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, įgyvendindamas 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“, vykdo projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001. http://www.lmnsc.lt/lt/neformaliojo_vaiku_svietimo_paslaugu_pletra

   Viena iš projekto veiklų yra mokymai neformaliojo vaikų švietimo mokytojams (toliau – NVŠ mokytojai). NVŠ mokytojams siūlomos dvi mokymų programos po 40 val.

   Pirmieji mokymų srautai numatyti 2017.06.26 – 2017.06.30 ir 2017.08.07 – 2017.08.11 dienomis.

   Apie kitu metu organizuojamus mokymus informuosime papildomai.

   Pirma (I) programa: NVŠ mokytojų mokymai socialinės edukacinės, teisinės, bendrosios saugos, sveikatos ugdymo klausimais.

   Antra (II) programa: NVŠ mokytojų mokymai, orientuoti į STEAM krypties kompetencijų, reikalingų NVŠ programų vykdymui, tobulinimą.

   Kviečiame mokytojus, vykdančius neformaliojo vaikų švietimo programas, registruotis mokymams.

   Vienas asmuo gali dalyvauti tik vienoje mokymų programoje.

   Norinčius prašome iki 2017 m. birželio 8 dienos užpildyti internetinę registracijos anketą: http://www.lmnsc.lt/anketa/nvsreg/ 
 
   Kelionės (pateikus kelionės bilietus autobusu ar traukiniu), nakvynės ir maitinimo išlaidos apmokamos iš projekto lėšų. Baigus mokymų programą, išduodami pažymėjimai. 


  Skirtos lėšos NVŠ programų įgyvendinimui 2017 m. vasario-birželio mėn.

   Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. A1-223 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo vaikų sąrašų patvirtinimo ir lėšų paskirstymo 2017 m. vasario-birželio mėnesiais“ patvirtinti neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujančių vaikų sąrašai ir paskirtos lėšos jų įgyvendinimui. Sutartys su neformaliojo vaikų švietimo teikėjais pasirašoma vasario-gegužės arba vasario-birželio mėn. Vaikų sąrašas tvirtinimas atsižvelgiant į Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-40 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Raseinių rajono neformaliojo vaikų švietimo teikėjų atitikties nustatymo ir neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijos, sudarytos Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. A1-86 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjų atitikties nustatymo ir neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“, 2017 m. vasario 20 d. nutarimą (protokolas Nr. ŠV9-2). Vienam vaikui skiriama 10 Eur per mėnesį. Mokiniai kviečiami registruotis į NVŠ programas 2017 m.  »»» 
 


 Kvietimas teikti NVŠ programas 2017 m.

   Kviečiame teikėjus akredituoti neformaliojo vaikų švietimo (toliau - NVŠ) programas. NVŠ programų teikėjai, kurių programų atitiktis nustatyta iki 2017-05-31 (ar ilgiau) Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriui rašo prašymą, dėl programos vykdymo pratęsimo.
   NVŠ teikėjai, atitinkantys numatytus reikalavimus ir siekiantys gauti lėšų NVŠ programai (-oms), iki 2016 m. gruodžio 27 d. teikia dokumentus (su lydraščiu) Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamentui (V. Kudirkos g. 5, Raseiniai, 307 kab.).
   Informacija apie teigiamai įvertintas programas skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje (/index.php?126100535) kartu su kvietimu registruoti vaikus tik į vieną pasirinktą programą. Teisę gauti finansavimą turi mokinys, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.
   Reikalavimai teikėjams, programoms ir kam skiriamas finansavimas - skaitykite Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą.
   Dėl paraiškų pildymo ir kitais organizaciniais klausimais konsultuoja Švietimo ir socialinių reikalų departamento vyriausioji specialistė Gintarė Greičiūtė el. p. gintare.greiciute@raseiniai.lt, tel. 8 (428) 41 551.
   Dėl registracijos ŠMIR ir KTPRR konsultuoja Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Jonas Tamošaitis el. p. jonas.tamosaitis@raseiniai.lt, tel. 8 (428) 79 592.

NVŠ teikėjų programų akreditavimo grafikas »»»

MK prašymas »»»

MK pasižadėjimas »»»

Grafiko pavyzdys »»»
 


 

 
 Kviečiame mokinius registruotis į dvi naujai patvirtintas NVŠ programas

    Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. A1-1099 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjo ir programos patvirtinimo“ akredituota laisvojo mokytojo Gedimino Poškos programa „Jaunųjų futbolininkų ugdymas“ ir  administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. A1-1176 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjo ir programos patvirtinimo“ nustatyta atitiktis UAB „Žirgo startas“ programai „Jojimo pamokos“. Registruotis į Raseinių rajono neformaliojo vaikų švietimo (toliau NVŠ) teikėjų programas galima iki š. m. gruodžio 9 d. Finansavimas bus skiriamas gruodžio mėn. 

   Dalyvavimas programoje finansuojamas (visiškai arba iš  dalies) iš projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001). Skirstant lėšas, vadovaujamasi visuotinumo principu, t. y. teisę jas gauti turi kiekvienas mokinys, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. 

  NVŠ lėšomis finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa, kuriai NVŠ lėšas skiria ta savivaldybė, kurioje vaikas mokosi pagal NVŠ programą. Pasirinkus programą, kurią vaikas nori lankyti, turi būti pasirašoma sutartis tarp teikėjų ir tėvų (globėjų) ar mokinių.

Sutartį gali pasirašyti: 

• už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų); 

• 14–17 metų vaikas sutartį pasirašo tik turėdamas tėvų (globėjų) raštišką sutikimą; 

• 18 metų ir vyresnis asmuo sutartį gali pasirašyti pats. 

Eil. Nr.

Teikėjas

Programos pavadinimas

Programos įgyvendinimas

 

Pavadinimas arba vardas, pavardė

Telefonas

Programą įgyvendinantis asmuo

 

Vardas, pavardė

Telefonas

El.paštas

Vieta

Adresas

Savaitės diena

Laikas (nuo-iki)

 

1.

UAB "Žirgo startas"

867496385

Jojimo pamokos

Donatas Bartkus

 8678 66377

info@raseiniuhipodromas.lt

Raseinių hipodromo arklidės

Paraseinio g. 16, Dumšiškiai

pirmadienis

13.00-14.00

 
 

15.00-16.00

 

trečiadienis

17.00-18.00

 

18.00-19.00

 

ketvirtadienis

18.00-19.00

 

penktadienis

14.00-15.00

 

17.00-18.00

 

šeštadienis

12.00-13.00

 

15.00-16.00

 

16.00-17.00

 

2.

Laisvasis mokytojos Gediminas Poška

861157007

Jaunųjų futbolininkų ugdymas

Gediminas Poška

861157007

skzygis15@gmail.com

Girkalnio pagrindinė mokykla

Šėtupio g. 61, Girkalnis

antradienis, penktadienis

12.50-14.20

 

  PASKIRTOS LĖŠOS NVŠ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMUI 2016 m. III-IV ketvirčiams

 
   Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A1-924 „Dėl Raseinių rajono neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo pratęsimo ir programose dalyvaujančių vaikų sąrašų patvirtinimo bei programų įgyvendinimui skirtų lėšų paskirstymo“ patvirtinti neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujančių vaikų sąrašai ir paskirtos lėšos jų įgyvendinimui.   
 

Eil. Nr.

Programos teikėjas

Programos pavadinimas

Vaikų skaičius

Skiriama lėšų vienam vaikui per mėn. (Eur)

Iš viso skiriama lėšų (Eur)

1.

Jurbarko džiudžitso ir kobudo sporto klubas „Pantera“

„Susipažink su MMA/džiudžitsu sporto šakomis“

42

 

15

2520

2.

VšĮ „Tolerancijos ir fizinės gerovės ugdymo centras“

„Emocinio ir fizinio lavinimo kūrybinės dirbtuvės (Raseinių r.)“

45

15

2700

3.

Marius Kavaliauskas

„Tvirtame kūne - sveika siela“

38

15

2280

4.

Gediminas Poška

 

„Jaunųjų futbolininkų ugdymas“

28

20¹

2240

5.

VšĮ Ariogalos kanklių mokykla „Lyrika“

„Kanklių ansamblis“

18

15

1080

6.

Jūratė Širkuvienė

„Dainos teatras“

64

20¹

5120

7.

Lietuvos skautija

„Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo programa (Raseinių r. sav.)“

18

15

1080

8.

Lietuvos šaulių sąjungos Vytauto Didžiojo šaulių 2-oji rinktinė

LŠS Raseinių raj. Jaunųjų šaulių ugdymo programa

194

15

11640

9.

Aušra Jukilaitienė

Šokio studija „Nuotaika“

40

15

2400

10.

Vidas Buivydas

„Įdomioji informatika“

20

20¹

1600

11.

VšĮ „Lietuvos šachmatų mokykla“

„Šachmatų pamokos Raseinių rajono savivaldybėje“

21

15

1260

12.

Algimantas Baublys

„Kulkinis šaudymas“

36

15

2160

13.

Donatas Baukys

„Žaidžiame krepšinį“

30

20¹

2400

                                                                               Iš viso:

594

 

38480

 

14.

Raseinių meno mokykla

Vaikų ir jaunimo teatras „Svajoklis“

55

15

3300

 

Ansamblis muzikavimas

13

15

780

Dailininko dirbtuvės

13

15

780

Instrumentinė studija

7

15

420

Kūrybinės dirbtuvės

21

15

1260

Pianino studija

9

15

540

Vokalo studija „ŠILOJA“

21

15

1260

 Iš viso:                                                  

139

 

8340²

Iš viso:

733

 

46820

¹Vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtintu Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS - 5 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8.1. punktu.

²Finansavimas skiriamas 7260,29 Eur iš VB ir 1079,71 Eur iš ES. 


 
 Kvietimas teikti NVŠ programas »»»
 


 
 
 Kviečiame mokinius registruotis į neformaliojo vaikų švietimo programas
 

   Iki š. m. rugsėjo 7 d. (imtinai) galima registruotis į Raseinių rajono neformaliojo vaikų švietimo (toliau NVŠ) teikėjų programas rugsėjo-gruodžio mėn. Dalyvavimas programoje finansuojamas (visiškai arba dalinai) iš projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001). Skirstant lėšas, vadovaujamasi visuotinumo principu, t. y. teisę jas gauti turi kiekvienas mokinys, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

   NVŠ lėšomis finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa, kuriai NVŠ lėšas skiria ta savivaldybė, kurioje vaikas mokosi pagal NVŠ programą. Pasirinkus programą, kurią vaikas nori lankyti, turi būti pasirašoma sutartis tarp teikėjų ir tėvų (globėjų) ar mokinių.

Sutartį gali pasirašyti:

  • už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų);

  • 14–17 metų vaikas sutartį pasirašo tik turėdamas tėvų (globėjų) raštišką sutikimą;

  • 18 metų ir vyresnis asmuo sutartį gali pasirašyti pats.

 

Raseinių rajono savivaldybės NVŠ teikėjų programos

Eil. Nr.

Teikėjas

Programos pavadinimas

Programos įgyvendinimas

 

Pavadinimas arba vardas, pavardė

Programą įgyvendinantis asmuo

 

 

Vardas, pavardė

Telefonas

El.  paštas

Vieta

Adresas

Savaitės diena

Laikas (nuo-iki)

 

 

 

1.

Jurbarko džiudžitso ir kobudo sporto klubas „Pantera“

„Susipažink su MMA/

džiudžitsu sporto šakomis“

Mindaugas Smirnovas

8 698 32406

m.smirnovas@ gmail.com

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos bendrabučio sporto salė

Muziejaus g. 1, Raseiniai

antradienis

16.00-17.30

 

ketvirtadienis

 
 

antradienis

18.00-19.30

 

ketvirtadienis

 
 

2.

Laisvoji mokytoja Aušra Jukilaitienė

Šokių studija „Nuotaika"

Aušra Jukilaitienė

8 610 00991

ajukilaitiene@ gmail.com

KC Mažoji salė

Vytauto Didžiojo g. 10, Raseiniai

pirmadienis, trečiadienis

16.00-16.45

 

KC Mažoji salė

pirmadienis, trečiadienis

17.00-17.45

 

Raseinių miestas rudens šventė

Raseinių miestas, Žemaičių aikštė

šeštadienis/ rugsėjo 17 d.

9.00-15.00

 

3.

VŠĮ „Robotikos akademija"

Smagioji robotika - Raseiniai

Kęstutis Bakutis

8 689 38821

k.bakutis@gmail.com

Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos

technologijų kabinetas

Prezidento Jono Žemaičio gimnazija, Kalnų g. 3, Raseiniai

ketvirtadienis

15.30-17.00

 
 
 
 
 

4.

Laisvasis mokytojas Marius Kavaliauskas

Tvirtame kūne - sveika siela

Marius Kavaliaus-kas

8 605 74861

mario_lit@ yahoo.com

Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos sporto, treniruoklių salės ir stadionas

Kalnų g. 3, Raseiniai

pirmadienis-penktadienis*

14.00-17.00

 
 
 

5.

Laisvasis mokytojas Algimantas Baublys

Kulkinis šaudymas

Algimantas Baublys

8 687 93768

a.baublys@ yahoo.com

Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos šaudykla

Kalnų g. 3, Raseiniai

pirmadienis

13:55-16:25

 

trečiadienis

15:40-16:25

 

ketvirtadienis

15:40-16:25

 
 

penktadienis

15:40-16:25

 
 
 

6.

Laisvasis mokytojas Donatas Baukys

Žaidžiame krepšinį

Donatas Baukys

8 655 00982

dbaukys@gmail.com

Viduklės S. Stanevičiaus gimnazija

Dariaus ir Girėno 12, Viduklė

antradienis

13.35-15.35

 
 

pirmadienis

16.00-18.00

 
 

7.

VšĮ „Lietuvos šachmatų mokykla"

„Šachmatų pamokos Raseinių rajono savivaldybė-je"

Benediktas Siliūnas

8 616 50244

bsiliunas@gmail.com

Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos

fizikos kabinetas

Vilniaus g. 11, Raseiniai (Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla)

antradienis

14:00-15:30

 

Ariogalos gimnazijos pradinukų pastatas,

2A kabinetas

Melioratorių g. 9, Ariogala (Ariogalos gimnazijos pradinukų pastatas)

trečiadienis

13:00-14:30

 

Ariogalos gimnazija,

215 kabinetas

Vytauto g. 94, Ariogala (Ariogalos gimnazija)

trečiadienis

14:30-16:00

 

8.

Raseinių meno mokykla

Vaikų ir jaunimo teatras Svajoklis

Romeno Godelytė Irkmonienė

8 646 72251

romenagod@ gmail.com

Svajoklio teatro studija

Vytauto Didžiojo g. 10, Raseiniai

penktadienis

15.35-17.15

 

Ilma Grašvienė

8 617 60694

ilmuko@yahoo.com

AJE sale

Maironio g. 7, Raseiniai

pirmadienis

13.00-14.40

 

Instrumentinė studija

Alfonsas Rukas

8 604 11100

 alfa.rukas@ gmail.com

Raseinių meno mokykla, 8 klasė

Vytauto Didžiojo g. 10, Raseiniai

trečiadienis

15.45-17.25

 

Ansamblinis muzikavimas

Jolanta Turčinskie-nė

8 606 90027

jolantaturcinskiene@gmail.com

Raseinių meno mokykla, 5 klasė

Dariaus ir Girėno g. 13, Raseiniai

trečiadienis

14.50-16.25

 

Pianino studija

Sigita Grubliaus-kaitė

8 606 90027

sivitagija@gmail.com

II a. šalia pramogų salės

Dariaus ir Girėno g. 12, Viduklė

penktadienis

13.50-15.25

 

Vokalo studija ,,Šiloja“

Jolita Oržekaus-kaitė

8 616 73103

orjolita@gmail. com

Šiluvos gimnazijos aktų salė, istorijos/muzikos kabinetas

M. Jurgaičio a. 6, Šiluva

trečiadienis

14.15-16.05

 

Kūrybinės dirbtuvės

Kristina Grockytė

8 608 79705

kristaleg@gmail.com

Raseinių meno mokyklos Ariogalos filialas, 109 kabinetas

Vytauto g. 92, Ariogala

antradienis

14.00-14-45; 14.50-15.35

 

trečiadienis

13.10-13.55; 14.00-14.45

 

Dailininko dirbtuvės

Gintarė Norkienė

8 614 29558

gintere.borkertaite@gmail.com

I aukštas, 1 kabinetas, Dailės studija ir teatro laboratorija

Maironio g. 7, Raseiniai

pirmadienis

17.35-19.15

 

9.

Lietuvos šaulių sąjunga

LŠS Raseinių raj.jaunųjų šaulių ugdymo programa

Evaldas Gudžiūnas

8 687 39908

ewkagu@gmail.com

Prezidento Jono Žemaičio gimnazija, priestatas

Raseiniai, Kalnų g. 3

penktadienis/ rugsėjo 16  d.

14.00-15.40

 

Alytaus rajonas

Ulonų 14 , Alytus

šeštadienis/ rugsėjo 17 d.

8.00-18.00

 

Prezidento Jono Žemaičio gimnazija, priestatas

Raseiniai, Kalnų g. 3

penktadienis/ spalio 7 d.

14.00-15.40

 

Radviliškio rajonas

Baisiogalos apylinkės

šeštadienis/ spalio 15 d.

8.00-18.00

 

Ariogalos gimnazija

Vytauto g. 94, Ariogala

pirmadienis-antradienis/ spalio 24-25 d.

10.00-14.00

 

Prezidento Jono Žemaičio gimnazija, priestatas

Raseiniai, Kalnų g. 3

penktadienis/ lapkričio 4 d.

14.00-15.40

 

Panevėžio rajonas

Panevėžio rajonas

šeštadienis/ lapkričio 12 d.

8.00-18.00

 

Prezidento Jono Žemaičio gimnazija, priestatas

Raseiniai, Kalnų g. 3

penktadienis/ lapkričio 18 d., gruodžio         2, 9 d.

14.00-15.40

 

Prezidento Jono Žemaičio gimnazija, priestatas

Raseiniai, Kalnų g. 3

penktadienis/ gruodžio 16 d.

14.00-17.20

 

10.

VŠĮ Ariogalos kanklių mokykla „Lyrika“

„Kanklių ansamblis“

Ramunė Jurkienė

8 672 39207

jurrramune@ gmail.com

Mokykla „Lyrika“

Melioratorių g. 3-31, Ariogala

antradienis-penktadienis

13.00-14.35

 

11.

Laisvoji mokytoja Jūratė Širkuvienė

„Dainos teatras“

Jūratė Širkuvienė

8 618 17132

jursir@mail.ru

Raseinių r. Simono Stanevičiaus gimnazijos aerobikos salė

Dariaus ir Girėno g. 12, Viduklė

antradienis

12.00-13.30

 

13.30-15.00

 

12.

Lietuvos skautija

„Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo programa (Raseinių r. sav.)“

Onutė Šarakaus-kaitė

8 687 87124

jono.pauliaus. namai@kn.lnc.lt

Jono Pauliaus II namai

M. Jurgaičio a. 5, Šiluva, Raseinių r.

pirmadienis

14.00-15.00

 

ketvirtadienis

14.30-15.30

 

13.

Draugija „Ariogalos vienybė“

„Futbolo talentų paieška ir jų rengimas Raseinių rajone“

 

8 649 19722

 

Raseinių r. Žaiginio P. Šivickio mokyklos-daugiafunkcinio centro stadionas

Mokyklos g. 1, Žaiginio k.

antradienis

18:30-20:00

 

14.

VŠĮ „Tolerancijos ir fizinės gerovės ugdymo centras“

„Emocinio ir fizinio lavinimo kūrybinės dirbtuvės“

Vilma Daujotaitė

8 699 59927

vilma.domute@gmail.com

Raseinių r. Žaiginio P. Šivickio mokyklos-daugiafunkcinio centro salė

Mokyklos g. 1, Žaiginio k.

pirmadienis, penktadienis

13.00-14.00

 

14.00-15.00

 

15.

Laisvasis mokytojas Vidas Buivydas

„Įdomioji informatika“

Vidas Buivydas

8 611 40917

weedas@gmail. com

Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos 32 kab.

Laisvės g. 11, Nemakščiai

pirmadienis

14.50-16.30

 

16.

Laisvasis mokytojos Gediminas Poška

Jaunųjų futbolininkų ugdymas

Gediminas Poška

8 611 57007

skzygis15@ gmail.com

Girkalnio pagrindinė mokykla

Šėtupio g. 61, Girkalnis

antradienis, penktadienis

13.00-14.00

 

 


TEIKĖJAMS DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FINANSAVIMO RUGSĖJO-GRUODŽIO MĖNESIAIS

   Pasirašomos naujos Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo sutartys 2016 m. III-IV ketvirčiams. Sutartys pasirašomos su tais teikėjais, kurių programos akredituotos 9 mėn. ir ilgiau.

   Lėšos bus pervedamos remiantis sudaryta ir abiejų pusių pasirašyta sutartimi ir mokinių registro duomenimis. Labai svarbu, kad paskutinę mėnesio dieną (10.00 val.) Mokinių registre duomenys būtų suvesti teisingai. Mokinių skaičius negalės viršyti sutartyje nurodytam (iki rugsėjo 7 d. užregistruotiems Mokinių registre) vaikų skaičiui. Būtina pildyti programoje dalyvaujančių vaikų lankomumo žurnalą.

   Primename, kad užsiėmimų grafikai turi būti tikslūs ir aiškūs. Išvykos turi būti taip pat informatyvios (išvykimo vieta, laikas, kur vykstama, su kuo galima susisiekti išvykos metu). Pakeitus grafiką, jį nedelsiant (pasirašytą teikėjo) atsiųsti el. paštu gintare.greiciute@raseiniai.lt.

   Bus vykdoma atsiliepimų apie programos įgyvendinimo kokybę apklausa  (mokinių anketinė apklausa, tėvų ar jų globėjų anketinė apklausa, NVŠ teikėjų apklausa) iki lapkričio 30 d. Apklausos pildomos internetinėje erdvėje: www.lmnsc.lt.

 

Data

Veikla

Vykdytojai

Pastaba

Iki rugpjūčio 30 d.

Pateikti užsiėmimų grafiką

Programos teikėjai

      Atsiųsti užsiėmimų grafiką Excel programa el. paštu gintare.greiciute@raseiniai.lt

    pateikti originalą ar skanuotą variantą (su teikėjo parašu) el. paštu gintare.greiciute@raseiniai.lt

 

Nuo rugsėjo

1 d.

Programų įgyvendinimas

Programos teikėjai

Nors sutartis pasirašoma iki rugsėjo vidurio, bet užsiėmimus galima vykdyti nuo rugsėjo pradžios (programos įgyvendinimo trukmė nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.)

Iki rugsėjo 7 d. (imtinai)

Pateikti sutarčių su mokinių tėvais patvirtintas kopijas ir programą lankančių mokinių sąrašą iš Mokinių registro

Programos teikėjai

Sutarčių kopijos ir mokinių sąrašai pateikiami su lydraščiu.

Sutartyje nurodoma: sutarties objektas; paslaugos kaina ir atsiskaitymo tvarka; įsipareigojimai; sutarties galiojimas ir nutraukimo tvarka.

Sutartį gali pasirašyti:

  • už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų);
  • 14–17 metų vaikas sutartį pasirašo tik turėdamas tėvų (globėjų) raštišką sutikimą;
  • 18 metų ir vyresnis asmuo sutartį gali pasirašyti pats.

Pavyzdines sutartis galima rasti

http://www.lmnsc.lt/lt/neformaliojo_vaiku_svietimo_paslaugu_pletra

Suvesti duomenis į mokinių registrą

Rugsėjo 8 d.

Mokinių registro duomenų patikra

Savivaldybės administracija

 

Rugsėjo 9 d.

Komisijos posėdis dėl NVŠ lėšų paskirstymo

NVŠ komisija, Savivaldybės administracija

 

Nuo rugsėjo 12 d.

Sutarčių pasirašymas tarp Savivaldybės ir NVŠ programų teikėjų

Programos teikėjai, Savivaldybės administracija

Jei pasikeitė jūsų rekvizitai, sąskaitos nr., prašome informuoti raštu

  TEIKĖJAMS DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FINANSAVIMO

 
   Informuojame Jus, kad Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama užtikrinti neformaliojo vaikų švietimo tęstinumą, patikslino teisės aktus, reglamentuojančius neformaliojo vaikų švietimo (toliau-NVŠ) finansavimą 2016 m. balandžio-gruodžio mėnesiais ES struktūrinių fondų lėšomis. Tuo tikslu atlikti Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos pakeitimai, pakoreguotas Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-1 patvirtintas Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas, patikslintas Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. V-8 „Dėl Specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 2016 metais paskirstymo pagal savivaldybes ir Specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2016 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo.
   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V-274 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, parengtas Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-5, pakeitimo.
   Finansavimo šaltinio pokyčiai nesumažina vaikų dalyvavimo NVŠ galimybių ir nutraukti sutarčių nėra pagrindo. Švietimo ir mokslo ministerija patikino, kad keičiantis finansavimo šaltiniui, Savivaldybei NVŠ programoms finansuoti skirtos lėšos nesumažės.
   ES struktūrinių fondų projekto būsimasis vykdytojas, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, planuoja iki gegužės mėnesio su Savivaldybe pasirašyti bendradarbiavimo (projekto partnerystės) sutartį.
   Tikimės, kad perėjimas prie naujo finansavimo šaltinio geranoriškai bendradarbiaujant su Jumis vyks sklandžiai. Prašome tęsti NVŠ veiklas pagal akredituotas programas.  

 


               PASKIRTOS LĖŠOS NVŠ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMUI

   Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. A1-173 „Dėl Raseinių rajono neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujančių vaikų sąrašų patvirtinimo ir programų įgyvendinimui skirtų lėšų paskirstymo“ patvirtinti neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujančių vaikų sąrašai ir paskirtos lėšos jų įgyvendinimui. Šiuo metu rajono Savivaldybėje 21 teikėjas įgyvendina 36 neformaliojo vaikų švietimo programas. Trūkstant valstybės dotacijos finansuoti vaikų pasirinktas NVŠ programas Savivaldybėje, vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo III skyriaus 8.2. punktu, 2016 m. I-II ketvirčiams (5 mėn. laikotarpiui) vienam vaikui, kuris yra sudaręs sutartį su NVŠ teikėju ir dalyvauja jo vykdomoje programoje, mėnesiui skirta 11 eurų. Rugpjūčio mėnesį, iš teikėjų surinkus informaciją dėl vykdomų programų tęstinumo, bus apsispręsta dėl naujų teikėjų ir programų registravimo.

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOSE DALYVAUJANČIŲ VAIKŲ SKAIČIUS IR SKIRIAMOS LĖŠOS 2016 M. I-II KETVIRČIAMS 

Eil. Nr.

Programos teikėjas

Programos pavadinimas

Vaikų skaičius

Skiriamos lėšos, Eur

1.

Jurbarko džiudžitso ir kobudo sporto klubas „Pantera“

„Susipažink su MMA/džiudžitsu sporto šakomis“

38

2090,00

2.

Draugija „Ariogalos vienybė“

„Futbolo talentų programa ir jų rengimas Raseinių rajone“

23

1265,00

3.

VšĮ „Robotikos akademija“

„Smagioji robotika – Raseiniai“

6

330,00

4.

Donvina Dambrauskaitė

 

„Molinukai“

4

220,00

„Saviraiškos studija“

7

385,00

5.

VšĮ „Tolerancijos ir fizinės gerovės ugdymo centras“

„Emocinio ir fizinio lavinimo kūrybinės dirbtuvės (Raseinių r.)“

41

2255,00

6.

Dubysos regioninio parko direkcija

„Galvok žaliai“

13

715,00

7.

Jūratė Dumskienė

„Siuvinėjimas kryželiu“

15

660,00

8.

Marius Kavaliauskas

„Tvirtame kūne - sveika siela“

30

1650,00

9.

Gediminas Poška

 

„Jaunųjų futbolininkų ugdymas“

20

1100,00

„Žaidžiame tenisą“

40

1320,00

10.

VšĮ Ariogalos kanklių mokykla „Lyrika“

„Kanklių ansamblis“

17

935,00

11.

Jūratė Širkuvienė

„Dainos teatras“

31

1705,00

12.

Lietuvos skautija

„Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo programa (Raseinių r. sav.)“

18

990,00

13.

Diana Gliaudienė

„Rankdarbiai“

16

704,00

14.

Lietuvos šaulių sąjungos Vytauto Didžiojo šaulių 2-oji rinktinė

LŠS Raseinių raj. Jaunųjų šaulių ugdymo programa

190

10450,00

15.

Aušra Jukilaitienė

Šokio studija „Nuotaika“

47

2585,00

16.

Asociacija „Intelektinio Kapitalo Ugdymas“

Lyderystės ABC (Raseiniai)

23

1265,00

17.

Vidas Buivydas

„Įdomioji informatika“

20

1100,00

18.

VšĮ „Lietuvos šachmatų mokykla“

„Šachmatų pamokos Raseinių rajono savivaldybėje“

23

1265,00

19.

Algimantas Baublys

„Kulkinis šaudymas“

31

1705,00

20.

Donatas Baukys

„Žaidžiame krepšinį“

30

1650,00

                                                                                                    Iš viso:

683

36344,00

21.

Raseinių meno mokykla*

Ankstyvoji dailės studija „DaiLink“

25

 

 

 

Ansamblinis muzikavimas

14

 

 

 

Chorinio dainavimo studija

12

 

 

 

Vokalo ugdymo studija „Creativo“

26

 

 

 

Dailininko dirbtuvės

14

 

 

 

Instrumentinė studija

8

 

 

 

Šokio studija „Judėkime laisvai“

58

 

 

 

Estradinio dainavimo studija „Keberiokšt“

13

 

 

 

Kūrybinės dirbtuvės

12

 

 

 

Mes ir akordeonas

13

 

 

 

Pianino studija

11

 

 

 

Vokalo studija „ŠILOJA“

22

 

 

 

Vokalo studija

10

 

 

 

Vaikų ir jaunimo teatras „Svajoklis“

54

 

 

 

Iš viso:                                                  

292

16425,00

  * Vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS - 5 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24 punktu, Raseinių meno mokyklai lėšos (16425,00 Eur) skirtos patikslinus Savivaldybės biudžetą (Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. tarybos sprendimas Nr. TS – 41 „Dėl 2016 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“, Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. A1- 96 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjų ir programų sąrašo patvirtinimo).

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________

 

   Naujienų archyvas 


Informacija atnaujinta: 2018-09-07 21:47:15
Raseinių rajono savivaldybės meras
 
Algirdas Gricius

Gyvenimo aprašymas

Priėmimo valandos

Darbotvarkė

 
 
 
 

Nuorodos

 


 
 

 
 


 
 


 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 


 
 

 
 
© Raseinių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.