2009-05-25
Baigti darbai Švč. Trejybės koplyčioje

      Vienas iš unikalių medinių kultūros paveldo objektų yra Švč. Trejybės koplyčia  Paežerio k., Nemakščių parapijoje, priklausančioje Telšių vyskupijai. 1941 m., sudegus Nemakščių bažnyčiai, iš Leonavo dvaro Švč. Trejybės koplyčia buvo perkelta į Paežerio kaimą. 1959 m buvo atliktas koplyčios kapitalinis remontas. Dar  kartą remontuota 1977 metais. Jau daug metų koplyčia nebuvo naudojama. Šiais metais  likvidavus  stogo avarinę grėsmę  ir užbaigus  restauravimo darbus,   Švč. Trejybės koplyčia atveria duris maldininkams.  Jau  birželio 7 d.  čia bus švenčiami tituliniai Švč. Trejybės atlaidai.


      Parapijos tikintieji, vadovaujami parapijos klebono Stasio Šlepavičiaus, balandžio mėnesį organizavo aplinkos tvarkymo talką: išgenėjo krūmus, išrovė kelmus, išlygino ir užsėjo žole teritoriją. Koplyčia įregistruota Nemakščių Švč. Trejybės parapijos vardu.

      Šiais metais atlikti restauracijos darbai: perdengtas stogas, viduje koplytėlės  sutvarkytos rąstų sienos, nudažyta. Darbus atliko konkursą laimėjusi UAB „Stagrema“, vadovas Mindaugas Pikelis. Darbų kultūros paveldo objektuose priėmimo komisija (pirmininkas administracijos direktoriaus pavaduotojas Algirdas Gricius),  2009 m. gegužės 20 dieną, priėmė atliktus darbus.  Darbai atlikti pagal sutartį ir  įvertinti  labai gerai. Koplyčia puošia kaimą, gerai matoma nuo automagistralės.

 

 
Projekto vadovė

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė
Gražina Pečkaitienė